Olet täällä

AVOIMET TYÖPAIKAT

Tältä sivulta löydät avoimena olevat työpaikat sekä mahdolliset harjoittelupaikat.

Koulutuspäälliköksi?

Näytä lisää...

Helsingin NMKY:n Nuorten ja aikuisten koulutukset ja palvelut hakee hankevalmisteluihin orientoitunutta koulutuspäällikköä sijaisuuteen perhevapaan ajalle.

Työ on määräaikainen ja sidoksissa hankerahoitukseen ja perhevapaan kestoon. Perhevapaan sijaistus- ja hankerahoituskausi on 1.4.-31.12.2021, mahdollinen jatko positiivisen avustuspäätöksen myötä vähintään 15.3.2022 saakka.
Päätyönä on Monikulttuurisen ohjaajakoulutuksen (MOK) koulutuspäällikkönä toimiminen sekä osallistuminen Nuorten ja aikuisten palvelut ja koulutukset -toimialan kehittämistyöhön ja hankevalmisteluihin.

Työssä tarvitaan:

 • Kokemusta hankehallinnoinnista (mm. raportoinnista ja hakemuksista)
 • Kokemusta moninaisen työyhteisön ja tiimin kanssa työskentelystä
 • Aktiivisen verkostoitumisen ja suhteiden luomisen osaamista
 • Koulutusosaamista, verkkokoulutusten tuntemusta ja motivaatiota kouluttaa
 • Viestintäosaamista, etenkin verkkoviestintätaitoja
 • Suomen ja englannin kielen vahvaa osaamista, ruotsin kielen taidosta on hyötyä.

Eduksi katsotaan:

 • Hankemaailman tuntemus
 • Innovatiivista ja ennakoivaa kehittämisotetta
 • Esihenkilöosaaminen
 • Etätiimien ja kansainvälisten hankkeiden johtamisen tuntemus

Tarjoamme:

 • Nopeasti kehittyvän ja jatkuvasti uusia mahdollisuuksia tarjoavan kansainvälisen toimintaympäristön
 • Tiiviin ja lähellä toimivan, ammattitaitoisen moninaisen tiimin tuen
 • Mahdollisuuden kehittää ja hyödyntää omaa osaamista
 • Ympäristön, jossa innostuminen ja kokeilu on sallittua
 • Perehdytysjakson, jonka myötä voit luottavaisesti lähteä tekemään työtä omilla vahvuuksillasi

Työaika voidaan sopia välille 80-100% riippuen työn sisällöistä.  

Työ alkaa 1.4. tai sopimuksen mukaan perehdytysjaksolla ja varsinainen sijaistus 19.4. alkaen. Ensimmäinen määräaikainen työsopimus 31.12.2021 saakka. Toiminta-avustuspäätös Stealta vuodelle 2022 tulee joulukuussa 2021. Oletetun positiivisen päätöksen myötä määräaikaisuutta jatketaan perhevapaan tai seuraavan rahoituskauden loppuun saakka.

Kelpoisuusvaatimus: soveltuva korkeakoulututkinto

Työkielet: suomi ja englanti

Palkka: KJTES: perusosa + henkilökohtainen & tehtäväkohtainen lisä

Mikäli olet kiinnostunut tehtävästä, lähetä hakemuksesi 5.3.2021 mennessä  tällä lomakkeella tai sähköpostitse rekry@hnmky.fi.

Lisätietoja:
Koulutuspäällikkö Tiia Soininen, tiia.soininen@hnmky.fi
Toimialavastaava Joni Liikala, joni.liikala@hnmky.fi, 050 560 9334
Henkilöstöpäällikkö Anna Järvimäki, anna.jarvimaki@hnmky.fi, 050 464 4795

Etsivään nuorisotyöhön Helsingin NMKY:lle?

Näytä lisää...

Helsingin NMKY:n etsivän nuorisotyön kohteena ovat Helsingissä asuvat tai oleskelevat 16-28-vuotiaat nuoret, jotka ovat koulutuksen tai työelämän ulkopuolella. Käytännössä etsivä nuorisotyö on syrjään jääneiden nuorten etsimistä ja nuorten kohtaamista sekä auttamista.

Tapaamiset ovat nuoren asioiden selvittelyä sekä eteenpäin viemistä yhdessä nuoren kanssa. Yksilötyön lisäksi työ voi sisältää myös yhteisöllisten toimintojen ja ryhmien ohjausta. Työtä tehdään joustavasti nuorten tarpeiden mukaan, työ on kuitenkin pääsääntöisesti päivätyötä.

Työssäsi kohtaat haastavassa elämäntilanteessa olevia nuoria, joten tarvitset hyviä vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta, epävarmuudensietokykyä, vastuullisuutta sekä kykyä itsenäiseen ja tiimi työskentelyyn. Haastavaa työtä tukee asiantunteva ja mukava tiimi sekä työnohjaus.

Pätevyysvaatimus

AMK-tasoinen tutkinto, kuten yhteisöpedagogi tai sosionomi. Vähintään muutaman vuoden työkokemus nuorisotyöstä tai muusta nuorten kanssa tehtävästä työstä.

Luemme eduksi

Toiminnallisten menetelmien osaaminen. Ryhmän ohjaus osaaminen. Kokemus ja osaaminen maahanmuuttotaustaisten nuorten kohtaamiseen sekä kyky kohdata mielenterveysongelmista kärsiviä nuoria. Digitaalisen nuorisotyön menetelmien hallinta ja some-osaaminen.


Työn kesto:

Työ alkaa sopivan hakijan löydyttyä ja kestää 31.12.2021 saakka.

 

Lisätiedot:

Vastaava ohjaaja Niklas Hjort, niklas.hjort@hnmky.fi, 050 464 4963
Toimialavastaava Joni Liikala, joni.liikala@hnmky.fi, 050 560 9334
Henkilöstöpäällikkö Anna Järvimäki, anna.jarvimaki@hnmky.fi, 050 464 4795

Hakemukset tällä lomakkeella tai osoitteeseen rekry@hnmky.fi.

Kesätöihin Yökorikseen?

Näytä lisää...

Voit hakea Yökoriksen kesätöihin täältä.

 

5550

Etsimme lukuvuodelle 2020-2021 innokkaita ja motivoituneita osaajia iltapäiväkerhoihimme

Näytä lisää...

Helsingin NMKY iltapäiväkerhot tarjoavat laadukasta iltapäiväkerhotoimintaa Helsingin alueen kouluissa kymmenessä eri toimipisteessä. Toiminta on suunniteltua ja lapsen kokonaisvaltaista kasvua tukevaa, monipuolista toimintaa.

Hakijalle on eduksi soveltuva koulutus, kokemus ryhmänhallinnasta, kokemus erityistä tukea tarvitsevista lapsista, sekä kehittävä tiimihenkisyys. Koemme harrastuneisuuden ja erityisosaamiset isona etuna ja tarjoamme hyvän ympäristön niiden toteuttamiseen lasten kanssa.

Helsingin NMKY tarjoaa mukavan ja motivoivan työyhteisön, jossa pääset kehittämään omaa ammattiosaamistasi, sekä töitä myös koulujen loma-ajoille leiritoiminnan parissa.

 

Helsingin NMKY:ssä työntekijän osaamisen kehittäminen, hyvinvointi ja työssäjaksaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä. Oman hyvinvoinnin ja jaksamisen tueksi tarjoamme työntekijöillemme laadukkaan työterveyshuollon Mehiläisessä, vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen sekä liikunta- ja kulttuurisaldo -edun. Omaa osaamista sekä ammattitaitoa voi kehittää esimerkiksi oppisopimusopiskeluna töiden ohella.

 

Työsuhde: Määräaikainen

Työsuhteen kesto: 10.8.2020-4.6.2021

Työaika: 25-26h/vko

Palkkaus: TES:n mukainen kuukausipalkka

Haku päättyy 1.5. klo 17.00, paikat täytetään sopivien henkilöiden löydyttyä

Lisätiedot osoitteesta ip.rekry@hnmky.fi

 

Siirry työhakemuslomakkeeseen

Työkokeilut ja työharjoittelut

Monessa toiminnassa ja hankkeessa on mahdollista suorittaa työkokeilua tai työharjoittelu (esim. sosiaali- tai liikunta-alan opintoihin liittyvä harjoittelu). Voit kysyä mahdollisuuksistasi joko suoraan sinua kiinnostavan toiminnan vastaavalta tai toimialavastaavilta.

5560
5552
5536
5535
5523