Olet täällä

TYÖPAJAT

STARTTI

MATALANKYNNYKSEN STARTTIVALMENNUSTA ALLE 29 -VUOTIAILLE NUORILLE

"Olis kiva, kun ois joku mesta missä käydä päivittäin, sais vähän arkee tähän hommaan ja ois sit valmiimpi seuraavaan juttuun. Siel ois jengiä, joka jeesais näissä loputtomissa kysymyksissä ja pääsis ees vähän eteenpäin."

No nyt sellanen on! Startti-jaksolle sä oot tervetullut just ihan sellasena ku sä oot.

Noin kahden-kolmen kuukauden jakson aikana opetellaan arjen hallintaa, laitetaan rytmiä elämään sekä saadaan tietoa eri palveluista ja tukimuodoista, jotka helpottavat omaa elämää.


Tule tutustumaan toimintaamme HNMKY:n Loungeen osoitteeseen Kaisaniemenkatu 8. Voit tulla joko yksin, kaverin tai ohjaajan kanssa.

Avoimet ovet joulukuussa 2023: 4.12 & 18.12 Klo 14.30-15.30

Tarkemmat tiedot jaksojen aloitusajoista, ilmoittautumisesta jaksoille yms. saat Startin valmentajilta:

6311
5538

NUORISO-, LIIKUNTA- JA HYVINVOINTIALOJEN TYÖPAJA

Helsingin NMKY:n nuoriso-, liikunta- ja hyvinvointialojen työpajan kautta alle 29-vuotiailla nuorilla on mahdollisuus tutustua ja saada kokemusta kyseisiltä aloilta. Työpaja tukee nuorta kokonaisvaltaisesti. Työpajajakso koostuu yksilö-, työ- ja ryhmävalmennuksesta. Työpajajakson kesto ja sisältö vaihtelevat yksilöllisten tavoitteiden mukaan. Työpaja voi tukea koulutukseen ja työelämään hakeutumisessa tai esimerkiksi kesken jääneen tutkinnon loppuun suorittamisessa.

Työpajan toimialueena on pääkaupunkiseutu. Työpaja on niin sanottu seinätön työpaja, joka toimii useissa eri toimipaikoissa valmentautujien tarpeiden mukaan. Työpaikat sijaitsevat Helsingin NMKY:ssä tai sen kumppanuusorganisaatioissa. Työpajan toimintaa rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Työpajatoiminnassa ohjaajina toimii Ville Ahonen (vastaava) ja Iisa Karsten.

5638
5538

TYÖPAJAN AVOIMET PAIKAT

TYÖPAJA ETSII NUORISO-, LIIKUNTA- JA HYVINVOINTIALASTA KIINNOSTUNEITA ALLE 29-VUOTIAITA NUORIA TYÖPAJAJAKSOLLE.

Työpajajakso koostuu käytännössä työvalmennuksesta sekä yksilö- ja ryhmävalmennuksesta. Työpajajakson kesto ja sisältö vaihtelevat yksilöllisten tavoitteiden mukaan. Jokainen jakso räätälöidään yksilöllisesti tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Jakso voidaan suorittaa esim. työkokeiluna, koulutussopimuksena tai vapaamuotoisempana yhteistyösopimuksena.

Työvalmennuksessa on etua ulospäinsuuntautuneesta luonteesta ja positiivisesta asenteesta. Innostuneisuus ja halu työskennellä ihmisten kanssa ovat tärkeitä ominaisuuksia ohjaajalle. On hyvä jo etukäteen tiedostaa, että eteen tulla henkisesti hyvinkin haastavia tilanteita, joten rauhallisuus ja ”hyvät hermot” auttavat jaksamaan haasteissa.

Yli 3kk mittaisissa työpajajaksoissa nuoren on esitettävä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote; Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002).
 

ESIMERKKEJÄ TYÖVALMENNUSPAIKOISTA JA TYÖN SISÄLLÖISTÄ, JOIHIN VOIT HAKEA:

Iltapäiväkerho-ohjaajan työpajapaikkoja

Iltapäiväkerhossa toimit ensimmäisen ja toisen luokan oppilaiden kanssa koulun jälkeisessä iltapäivätoiminnassa. Päivä koostuu lasten kanssa pelaamisesta, läksyissä avustamisessa sekä ohjatun toiminnan toteuttamisesta. Iso osa työtä on myös vanhempien kohtaaminen ja heidän kanssaan yhteistyön tekeminen. Työtehtävät ovat monipuolisia ja päivien sisällöt vaihtelevat suuresti. Työ on siis aina mielenkiintoista ja positiivisella tavalla ennalta-arvaamatonta. Iltapäiväkerhopaikkoja on tarjolla ympäri pääkaupunkiseutua.

Nuorisotalo-ohjaajan työpajapaikkoja 

Nuorisotalo-ohjaajan työpajapaikkoja tarjoavat useat järjestöt ja Helsingin kaupungin nuorisoasiankeskus. Helsingissä on yli 60 erilasta nuorisotilaa ympäri Helsinkiä. Kohderyhmämänä ovat pääsääntöisesti 10–18-vuotiaat nuoret. Työtehtävät ovat monipuolisia ja päivien sisällöt vaihtelevat suuresti. Työ on siis aina mielenkiintoista ja positiivisella tavalla ennalta-arvaamatonta. Työ on ilta- ja viikonloppupainotteista.

Liikuntakerhojen ohjaajan työpajapaikkoja

Helsingin NMKY:n ja yhteistyökumppanien liikuntakerhoissa kohtaat asiakkaita vauvasta vaariin. Liikuntakerhojen sisällöt ovat monipuolisia ja ne sijaitsevat ympäri Helsinkiä, joten työ sisältää paljon matkustamista Helsingin sisällä.

Mikäli listalla ei ollut sinulle sopivaa paikkaa, voit silti olla yhteydessä. Etsitään yhdessä juuri sinulle sopiva työpajajakson työvalmennuspaikka.

Helsingin NMKY

YKSILÖ-, TYÖ- JA RYHMÄVALMENNUS

Näytä lisää...

Yksilövalmennus: Työpajan yksilövalmentajina toimii Helsingin NMKY:n ammattitaitoiset ja kokeneet työntekijät, jotka ohjaavat, auttavat ja opastavat koko työpajajakson ajanKaikilla yksilövalmentajilla on omat osaamisalueet ja ykslövalmentaja valitaan nuorelle sen mukaan, kenen osaamisesta on nuorelle eniten hyötyä. Käytännössä yksilövalmentajan kanssa suunnitellaan työpajajaksolle tavoitteet ja aikataulut sekä seurataan omaa kehitystä työpajajakson aikana. Yksilövalmentaja tapaa nuoren työympäristössä vähintään kerran viikossa.

Työvalmennus: Työvalmennus koostuu pääsääntöisesti työtehtävien opettelusta ohjaajasi tukemana, eli oikealla työpaikalla työn tekemisestä. Työkokeilusopimus tehdään HNMKY:n, Työllisyyspalveluiden ja nuoren välille. Helsingin NMKY:n työpaja on ns. seinätön työpaja, eli työkokeilu voi muodostua useamman eri organisaation toiminnassa mukana olosta, jonka organisoi HNMKY. Työkokeilu on aina nuoren tarpeista lähtevää ja se voi kestää 1-6kk. Työpaikalla työvalmentaja ohjeistaa ja opastaa nuorta toimimaan kulloisenkin työpaikan pelisääntöjen mukaan. Työpaja tarjoaa työkokeilupaikoille opastusta, ohjeistusta ja tarpeen mukaan koulutusta työvalmennuksen liittyen.

Ryhmävalmennus: Työpajassa toimii yhtä aikaa useita nuoria, jotka ovat kiinnostuneita nuoriso-, liikunta- tai hyvinvointialoista. Yksilöllisen valmennuksen lisäksi työpajatoiminnassa hyödynnetään ryhmätoimintaa, jossa erilaisten menetelmien avulla opetellaan esimerkiksi työelämätaitoja. Ryhmässä valmentautuja tapaa muita samassa tilanteessa olevia nuoria ja saa heiltä vertaistukea. Ryhmävalmennuksia pidetään kerran viikossa.

OPISKELU TYÖPAJASSA

Näytä lisää...

Teemme työpajassa koulutusyhteistyötä useiden eri oppilaitosten kanssa koulu-, opisto- ja ammattikorkeakoulutasolla. Esimerkiksi oppisopimusopiskelijoitamme opiskelee tällä hetkellä useissa eri oppilaitoksissa Etelä-Suomen alueella. Oppisopimuskoulutuksista tehdään kirjallinen määräaikainen sopimus yhdessä oppisopimuskoulutusta järjestävän oppilaitoksen kanssa.

Työpajassa on myös mahdollista suorittaa keskenjäänyt tutkinto loppuun ja näin ollen saada tarvittava pätevyys työelämään. Lisäksi työskentelemme sen eteen, että aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen mahdollistaisi nopean pääsyn työelämään. Tämmöisessä tapauksessa esimerkiksi maahanmuuttajat, joilla on jo ammatti, mutta ei suomalaista pätevyyttä toimia kyseisessä ammatissa, saisivat nopeammin tarvittavan muodollisen pätevyyden ja saisivat siten mahdollisuuden työllistyä Suomessa. Mikäli työllistyminen on vaikeaa puutteellisen kielitaidon vuoksi, niin työpajan kautta voidaan tukea myös kielenoppimista.

NUORELLE

Näytä lisää...

Oletko alle 29-vuotias nuori, jolla ei ole koulu- tai työpaikkaa? Kiinnostaisiko mahdollisesti duunit lasten tai nuorten kanssa esim. nuorisotalolla, liikuntakerhoissa tai iltapäiväkerhossa. Me oltais täällä ihan sua varten!

Helsingin NMKY:n työpajassa pääset ihan oikeeseen duunipaikkaan työharjoitteluun tai työkokeiluun, jossa työvalmentaja opastaa, kuinka tätä duunia tehdään. Lisäksi saat yksilövalmentajalta apua kouluun tai duuniin pääsemisessä ja elämiseen yleensä liittyvissä jutuissa. Pääset myös ryhmävalmennuksessa näkemään muita ihan samassa tilanteessa olevia nuoria ja saat tietoa sekä osaamista nuoriso-, liikunta ja hyvinvointialasta. Työpajajakson kesto on hyvin muovailtavissa, mutta maksimissaan se on 6kk.

Mukaan pääset helposti ja kiinni saa viestillä, soittamalla tai sähköpostilla. Lähetään rakentaa sun tulevaisuutta!

YHTEISTYÖKUMPPANILLE

Näytä lisää...

Helsingin NMKY:n työpaja tarjoaa alle 29-vuotiaille nuorille mahdollisuus tutustua ja kouluttautua nuoriso-, liikunta- ja hyvinvointialojen kohtaamisammatteihin. Räätälöimme työpajajakson jokaiselle valmentautujalle erikseen yhdessä valmentautujan, työpajavalmentajien ja yhteistyötahojen kanssa. Yksilövalmentaja kulkee valmentautujan rinnalla tarpeen mukaan läpi koko työpajajakson, tukien häntä arjenhallinnassa. Yksilövalmennuksen lisäksi hyödynnämme ryhmätoimintaa, jossa erilaisten menetelmien avulla opetellaan esimerkiksi työelämätaitoja. Työpajatoiminnan avulla Helsingin NMKY toteuttaa NMKY:n maailmanliiton missiota ”empowering young people”.

Teemme työpajassa koulutusyhteistyötä useiden eri oppilaitosten kanssa koulu-, opisto- ja ammattikorkeakoulutasolla. Työpajassa on myös mahdollista suorittaa keskenjäänyt tutkinto loppuun ja näin saada tarvittava pätevyys työelämään. Lisäksi työskentelemme sen eteen, että aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen mahdollistaisi nopean pääsyn työelämään esimerkiksi maahanmuuttajille, joilla on jo ammatti, mutta ei suomalaista pätevyyttä toimia kyseisessä ammatissa. Työpajan kautta voidaan myös tukea maahanmuuttajien kielen oppimista, mikäli työllistyminen on kiinni kielitaidosta.

Mikäli olet kiinnostunut esimerkiksi koulutusyhteistyöstä työpajan kanssa, edustat lähettävää tahoa tai olisit kiinnostuntu ottamaan työkokeiluun työpajanuoren ja haluat lisätietoja työpajasta, niin ota yhteyttä:

5638