Olet täällä

TAEKWONDO

AJANKOHTAISTA

NINU -Nivelvaiheen nuorisotyö vahvistaa nuorten minäpystyvyyttä

04.07.2024

NINU-hankkeen kouluissa tapahtuva ohjaustyö vahvistaa nuorten toimijuutta tarjoamalla näille mahdollisuuden keskustella työntekijän kanssa tulevaisuuteen (koulutusvalinnat, kesätyö) liittyvistä asioista sekä arjesta (koulumotivaatio, harrastukset, kaverit). Ohjaustilanteille ei aseteta virallisia tavoitteita, mutta nuorten omia tavoitteita sanallistetaan ja pyritään mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan esimerkiksi yksilövierailuina oppilaitoksiin tai selvittämällä, millaisia kesätyövaihtoehtoja olisi tarjolla. NINU-hankkeessa on myös ollut mukana korkeakoulutoimijoita ja yliopistoja tuottamassa arviointitietoa.
 

TAT International Cup käynnistyi keskiviikkona 26.6.

02.07.2024

Keskiviikkona 26.6. käynnistyi Helsingin NMKY:n jokavuotinen TAT International Cup. Turnaus avattiin jännittävällä ottelulla, jossa Team Angola kohtasi Africa Unitedin ja vei voiton lukemin 4-2.

TAT International Cup on vuosittainen jalkapalloturnaus, joka edistää moninaisuutta ja osallisuutta. Tapahtuma houkuttelee paikalle laajan joukon eri taustoista tulevia ihmisiä, jotka nauttivat korkeatasoisesta jalkapallosta, hyvästä musiikista ja rennosta tunnelmasta. Turnaukseen osallistuvat joukkueet koostuvat pääkaupunkiseudun maahanmuuttajayhteisöistä, ja tapahtuma toteutetaan yhteistyössä osallistujien kanssa. Tavoitteena on edistää erilaisten ihmisryhmien välistä kohtaamista, kunnioittavaa vuoropuhelua ja yhteistyötä.

Turnauksen aikana monena päivänä järjestetään ohjelmaa myös perheille ja lapsille, joten tapahtuma tarjoaa iloa ja aktiviteetteja kaikenikäisille. Tapahtuman järjestää Helsingin NMKY

Toiminnan Avulla Työelämään (TAT) -toiminta, jonka tavoitteena on parantaa maahanmuuttajien työelämävalmiuksia Suomessa. Turnauksen aikana tarjotaan myös monipuolisia työ-, harjoittelu- ja koulutusmahdollisuuksia.

Liikuntakulttuurin ja urheilun ansioristi Kauko Jämsénille

19.06.2024

Ansioristin luovuttivat Helsingin NMKY:n varapuheenjohtaja Marko Airamaa, pääsihteeri Olli Joensuu, hallituksen jäsen Markku Lohikoski ja pitkäaikainen namikatoimija Pepe Salmela.

Helsingin NMKY luovutti maanantaina 17.6. urheilu- ja nuorisoministeri Sandra Bergqvistin aiemmin keväällä myöntämän liikuntakulttuurin ja urheilun ansioristin pitkäaikaiselle ja ansioituneelle yhdistyksen liikuntavaikuttajalle, suurlähettiläs emeritus Kauko Jämsénille.

Toiminnan avulla työelämään lisää yksilön yhteenkuuluvuuden tunnetta

19.06.2024

Toiminnan avulla työelämään (TAT) on hanke, jonka tavoitteena on maahan muuttaneiden nuorten aikuisten osallisuuden, hyvinvoinnin ja työelämävalmiuksien edistäminen. Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). Tärkeä osa toimintaa on rakentaa luottamusta sekä siltoja suomalaiseen yhteiskuntaan ja myös maahan muuttaneiden yhteisöjen välillä. Keskeisiä arvoja toiminnassa ovat osallisuus, yhteisöllisyys, yhdenvertaisuus sekä kunnioittava kohtaaminen. 

TAT:n toiminta on monipuolista matalan kynnyksen toimintaa, jossa osallistumisen kynnystä on pyritty madaltamaan huomioimalla sekä emotionaaliseen, kulttuuriseen ja fyysiseen esteettömyyteen liittyvät tekijät. TAT tarjoaa muun muassa perheille ja vanhemmille suunnattua toimintaa, liikuntaryhmiä sekä muuta vapaa-ajan toimintaa, suomen kielen ryhmiä ja työnhakuun tai työelämään liittyviä ryhmiä. Kaikki toiminta on maksutonta.  

Yökoris yhdistää luontevasti ihmiset, musiikin ja koripallon

04.06.2024

Yökoris yhdistää ihmiset eri kulttuuritaustoista, musiikin ja koripallon luontevasti ympäri vuoden järjestettävien tapahtumien avulla. Helsingin NMKY käynnisti yökoripallotoiminnan vuonna 1998, kun yhdistyksessä todettiin, että monilla maahanmuuttajanuorilla ei ollut juurikaan vapaa-ajan toimintaa. Vuotta myöhemmin Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus katsoi toiminnan niin merkittäväksi, että se tuli mukaan yhteistyökumppaniksi. Nykyään Yökoris-toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).  

Yökoris tarjoaa myös mahdollisuuden koriksen harrastamiselle joukkueessa. Yökoris Knights nuorten joukkueet on suunnattu 14-18-vuotiaille tytöille ja pojille, jotka haluavat treenata ja pelata ammattitaitoisen valmentajan opastuksella. Yökoris Knights mahdollistaa myös siirtymisen valtakunnallisiin sarjoihin ja suurempiin seurajoukkueisiin. Toiminnassa opetetaan koriksen lisäksi myös vastuunkantoa ja painotetaan elämäntaitojen opettelua. Yökoris Knightseissa pelaaminen on maksutonta ja se toimii Yökoriksen sekä Helsingin NMKY:n alla. Mukaan toimintaan voi liittyä missä vaiheessa tahansa ottamalla yhteyttä vastuuvalmentajaan.  

HELSINGIN NMKY TAEKWONDO SOMESSA