Olet täällä

LIIKE

LIIKUNTAETSIVÄT

Liikuntaetsivät lisäävä 16-29-vuotiaiden nuorten sekä kotona asuvien yli 55-vuotiaiden fyysistä aktiivisuutta. Erityisesti toiminta on tarkoitettu niille, joilla on haasteita saada itseään liikkeelle. Syitä voi olla monia: Liikunta on vain jäänyt taka-alalle, ystävät, joiden kanssa liikkua puuttuvat tai omaa tapaa liikkua ja huolehtia omasta fyysisestä kunnosta ei ole vain löytynyt tai se on jäänyt taka-alalle.

Liikuntaetsivät auttavat löytämään jokaiselle oman tapansa liikkua. Monipuoliset ja -tasoiset arkipäivien ryhmät mahdollistavat omalla kuntotasolla liikkumisen aloittamisen hyvässä ja turvallisessa seurassa. Tai mikäli ensin olisi hyvä aloittaa ihan vaikka kävelyillä omassa lähiympäristössä liikuntaetsivän kannustaman, niin sekin onnistuu. Tavoitteena on, että saamme aikaan pysyviä positiivisia muutoksia arjessa liikkumiseen.

Arjessa liikkuminen edistää tutkitusti toimintakykyä ja hyvinvointia, ja tämä näkyy myös meidän toimintaamme osallistuneissa. Esimerkiksi monet nuoret ovat voineet aloittaa toiminnan avulla kesken jääneen koulun uudestaan ja nuoret ovat työllistyneet avoimilla työmarkkinoilla, kun fyysinen hyvinvointi kasvaa ja kokonaisvaltaisesti olo tuntuu paremmalta, energisemmältä sekä itsevarmemmalta.

Toimintaan on helppo päästä mukaan. Ole suoraan yhteydessä viestillä, sähköpostilla, whatsappilla tai soita Liikuntaetsiville, he opastavat sinut alkuun nopeasti. Toimintaan osallistuminen ei edellytä erityisiä välineitä, osallistuminen on aina vapaaehtoista ja maksutonta.

Toimintaa tukevat Helsingin kaupunki ja STEA

5541
6311
9022
9820

LIIKE-kehittämishanke (OKM)

Lisätietoa valtakunnallisesta Liike-kehittämishankkeesta löydät täältä: https://ymca.fi/liike-hanke/

Liike ja mieli -kehittämishanke 2024-2026 (STEA)

Mieli ja liike -hanke tukee nuorten hyvinvointia

Valtakunnallisen, YMCA-Finlandin koordinoiman hankeen tavoitteena on lisätä monihaasteisten 16–29-vuotiaiden fyysistä aktiivisuutta ja sosiaalista osallisuutta, jonka vaikutuksena nuoren hyvinvointi ja elämänhallinta vahvistuvat. Toiminta rakentuu yksilö-, ryhmä- sekä some-aktiviteeteista, joiden kautta hanketyöntekijät tukevat osallistuvia nuoria heidän yksilölliset tilanteensa huomioiden ja yhdessä toimintaa muovaten.

Hankkeessa ovat mukana Helsingin, Oulun, Tampereen ja Turun NMKY paikallisyhdistykset ja hankkeessa hyödynnetään heidän yhdessä kehittämäänsä Liikuntaetsivä-toimintamallia. Liikuntaetsivä-toimintamallissa tavoitetaan tehokkaasti monien haasteiden vuoksi liikkumattomia nuoria ja lisätään heidän fyysistä aktiivisuuttaa nuorisotyöllisellä otteella. Mieli ja Liike -hankkeessa keskitytään selvittämään liikuntaetsivä-toimintamallin hyödyntämisen vaikutuksia nuorten mielen hyvinvointiin.

Iäkkäiden ihmisten liikkumisen edistäminen 2023 (Helsingin kaupunki)

Liikuntaetsivä-toimintamallia toteutetaan 1.6.2023 alkaen myös iäkkäiden, kotona asuvien parissa. Toimintamallia toteutetaan Helsingin kaupungin tuella 31.5.2026 saakka.

Liikuntaetsivä-toimintamallin avulla liikkumisen edistäminen ja toimijuuden sekä osallisuuden vahvistaminen viedään asiakkaan luokse, tarvittaessa kotiin. Liikuntaetsivä kohtaa asiakkaita kokonaisvaltaisella otteella, kartoittaa toimintakyvyn haasteita, luo yhdessä asiakkaan kanssa tavoitteita toimintakyvyn ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi sekä ohjaa ja järjestää tavoitteita vastaavaa toimintaa.

Ikäihmisten Liikuntaetsivätoiminnassa hyödynnämme alueilla, ihmisten kotien lähellä olevia toimitiloja, joissa voidaan järjestää matalankynnyksen liikkumista ja liikettä edistävää toimintaa, yhdessäoloa ja kohtaamista unohtamatta. Toimintakyvyn vahvistamiseksi annamme yksilöllistä tukea ja apua sekä järjestämme viikoittaista ryhmätoimintaa esim. taloyhtiöiden kerhotiloissa, asukastiloissa, ulkoillen jne. Liikkumisen ohella seurustellaan, vaihdetaan kuulumiset, ystävystytään ja löydetään omia tapoja lisätä liikettä omassa arjessa.

Toiminta on osallistujille maksutonta.

9820