Olet täällä

MOK

MOK kulttuurienvälisen osaamisen koulutus - Intercultural Competence Training

MOK on täydennyskoulutus eri kulttuuritaustoista tulevia asiakkaita kohtaaville ammattilaisille ja moninaisia ryhmiä ohjaaville henkilöille. 

Tervetuloa kehittämään kulttuurienvälistä osaamistasi ja moninaisuuden johtamis- ja kohtaamistaitojasi!

 

MOK Kulttuurienvälisen osaamisen peruskoulutus 5 op

  • Koulutus koostuu neljästä teemasta ja itseopiskelusta:

1. Miten kulttuuri vaikuttaa minuun?
2. Kulttuurienvälinen vuorovaikutus
3. Ryhmädynamiikkaa ja MBI-työkalun käyttö
4. Osallisuuden tukeminen: toiseudesta osallisuuteen

MOK Skills jatkokoulutus

  • 4h toiminnallinen jatkokoulutus
  • vaadittavat ennakkotiedot: MOK peruskoulutus tai vastaavat tiedot
  • vain lähiopetuksena

Kulttuuriosaamisen teemakoulutus

  • 3-4 h työpaja valitsemastanne teemasta
  • verkko- tai lähikoulutus

Taking a stand -rasisminvastaiset verkkokeskustelut englanniksi

  • 2,5 h rasisminvastainen keskustelu englanniksi
  • avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille   

MOK Quiz

  • tutustu erilaisiin työkulttuureihin pelin muodossa ja pohdi omia reaktioitasi
  • verkkototeutus englanniksi

 

Toimintaa rahoittaa STEA.

Ilmoittaudu maksuttomiin koulutuksiimme tästä: www.moktraining.org/varaa-koulutus

 

Kulttuurisenvälisen vuorovaikutuksen ja moninaisuuden johtamisen taitojen merkitys on kasvussa suomalaisessa työelämässä. Asiakaspalvelu, ohjaaminen ja johtaminen vaativat kykyä kohdata erilaisista taustoista tulevia ihmisiä. Kulttuurien väliset kohtaamiset rikastavat arkeamme ja haastavat ajatteluamme tarjoten mahdollisuuksia kehittyä ammattilaisina. MOK:n täydennyskoulutus tarjoaakin mahdollisuuksia kehittää kulttuuriosaamisen taitoja, saat koulutuksesta työkaluja moninaisten ryhmien kanssa toimimiseen ja mahdollisuuden reflektoida omaa rooliasi ja kokemuksiasi fasilitoidusti pienryhmissä.

MOK on suunniteltu valmentajien, asiakaspalvelijoiden, ohjaajien ja kouluttajien tarpeisiin. Koulutuksessa esitellään kuusi työkalua, jotka voit ottaa heti käyttöön kohdatessasi erilaisista taustoista tulevia henkilöitä.


Vahva teoriapohja ja pienet ryhmäkoot mahdollistavat reflektion. Tavoitteena on kehittää osallistujan kulttuurista itseymmärrystä ja kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen taitoja. Koulutuksia järjestetään suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Koulutuksia järjestetään tilanteen mukaisesti joko lähiopetuksena tai verkko-opetuksena.
Tervetuloa avoimiin koulutuksiimme tai kysy lisää työyhteisöllesi räätälöidystä koulutuksesta.


 

REPP – MOK:in representaatiohanke

Mikä on hankkeen tavoite? Haluamme rikkoa stereotypioita ja luoda siltoja kulttuurien ja sukupolvien välille.  

Miten tulemme tekemään tämän? Me aiomme luoda mallin läpinäkyvälle ja inklusiiviselle yhteistyölle, joka pyrkii tuomaan eri ryhmien jäsenet yhteen – niin enemmistöistä kuin vähemmistöistäkin. 

Miksi? Yhteistyöprosessit enemmistöjen ja vähemmistöjen jäsenien välillä luovat omistajuutta ja antavat sekä äänen että näkyvyyttä vähemmistöjen jäsenille. Lisäksi, enemmistöjen jäsenet ottavat näin vastuuta osastaan muuttaa käsityksiä ja yhteiskunnan narratiiveja liittyen vähemmistötaustaisiin ihmisiin jotta voidaan taata, että enemmistön jäsenet ovat aktiivisesti mukana ja ymmärtävät roolinsa kaikille inklusiivisen yhteiskunnan luomisessa.

Mitä seuraavaksi? Olemme rakentamassa alustaa, johon on helppo osallistua erilaisista ryhmistä, tarjoamalla useita osallisuuspolkuja kaikille joita kiinnostaa positiivinen muutos. Tulemme myös järjestämään kickoff tapahtuman, jotta voimme tehdä tästä alustan rakentamisesta ja aloitteestamme yhteisen prosessin, missä kohderyhmien jäsenet ovat mukana myös tämän hankkeen toimintojen suunnittelussa!

Kuulostaako hyvältä? Lisää tietoa ja uutisia tulossa myöhemmin! Rekisteröidy täältä tai ota yhteyttä projektipäällikköömme tästä!

ESITTELY TOIMINTAVUOSILTA