Olet täällä

MOK

MOK Moninaisuuden ja kulttuurienvälisen osaamisen koulutus - Intercultural Competence Training

MOK on täydennyskoulutus eri kulttuuritaustoista tulevia asiakkaita kohtaaville ammattilaisille ja moninaisia ryhmiä ohjaaville henkilöille. 

Tervetuloa kehittämään kulttuurienvälistä osaamistasi ja moninaisuuden johtamis- ja kohtaamistaitojasi!

 

MOK Kulttuurienvälisen osaamisen peruskoulutus 5 op

  • Koulutus koostuu neljästä teemasta ja itseopiskelusta:

1. Miten kulttuuri vaikuttaa minuun?
2. Kulttuurienvälinen vuorovaikutus
3. Ryhmädynamiikkaa ja MBI-työkalun käyttö
4. Osallisuuden tukeminen: toiseudesta osallisuuteen

MOK Skills jatkokoulutus

  • 4h toiminnallinen jatkokoulutus
  • vaadittavat ennakkotiedot: MOK peruskoulutus tai vastaavat tiedot
  • vain lähiopetuksena

Kulttuuriosaamisen teemakoulutus

  • 3-4 h työpaja valitsemastanne teemasta
  • verkko- tai lähikoulutus

Taking a stand -rasisminvastaiset verkkokeskustelut englanniksi

  • 2,5 h rasisminvastainen keskustelu englanniksi
  • avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille   

 

 

 

Kulttuurisenvälisen vuorovaikutuksen ja moninaisuuden johtamisen taitojen merkitys on kasvussa suomalaisessa työelämässä. Asiakaspalvelu, ohjaaminen ja johtaminen vaativat kykyä kohdata erilaisista taustoista tulevia ihmisiä. Kulttuurien väliset kohtaamiset rikastavat arkeamme ja haastavat ajatteluamme tarjoten mahdollisuuksia kehittyä ammattilaisina. MOK:n täydennyskoulutus tarjoaakin mahdollisuuksia kehittää kulttuuriosaamisen taitoja, saat koulutuksesta työkaluja moninaisten ryhmien kanssa toimimiseen ja mahdollisuuden reflektoida omaa rooliasi ja kokemuksiasi fasilitoidusti pienryhmissä.

MOK on suunniteltu valmentajien, asiakaspalvelijoiden, ohjaajien ja kouluttajien tarpeisiin. Koulutuksessa esitellään kuusi työkalua, jotka voit ottaa heti käyttöön kohdatessasi erilaisista taustoista tulevia henkilöitä.


Vahva teoriapohja ja pienet ryhmäkoot mahdollistavat reflektion. Tavoitteena on kehittää osallistujan kulttuurista itseymmärrystä ja kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen taitoja. Koulutuksia järjestetään suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Koulutuksia järjestetään tilanteen mukaisesti joko lähiopetuksena tai verkko-opetuksena.

 

5536

ESITTELY TOIMINTAVUOSILTA