Olet täällä

MOK

MOK kulttuurienvälisen osaamisen koulutus - Intercultural Competence Training

MOK on moninaisten ryhmien ohjaajille ja asiakastyötä tekeville ammattilaisille suunnattu täydennyskoulutus. Tervetuloa kehittämään osaamistasi!

Kulttuurienväliset vuorovaikutustaidot ja moninaisten ryhmien ohjaamistaidot ovat kasvavassa roolissa nykyisessä työelämässämme.  Asiakastyö, ohjaaminen ja johtaminen vaativat kykyä kohdata erilaisista taustoista tulevia henkilöitä. Kulttuurienväliset kohtaamiset rikastavat arkeamme, mutta myös haastavat ajatteluamme ja antavat mahdollisuuden kehittyä ohjaajina. MOK-täydennyskoulutus tarjoaa osaamista kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen, välineitä monimuotoisten ryhmien kanssa työskentelyyn ja mahdollisuuden reflektoida omaa rooliamme ja kokemuksiamme fasilitoidusti pienryhmässä.   

MOK on suunniteltu opettajien, valmentajien, asiakaspalvelijoiden ja ohjaajien tarpeisiin. Koulutuksessa tutustutaan kuuteen käytännönläheiseen menetelmään, joita voit soveltaa työssäsi kaikkiin kulttuurienvälisiin kohtaamisiin. Vahva teoriapohja ja pienet ryhmäkoot mahdollistavat vuorovaikutteisuuden ja omien kokemusten reflektoinnin. Tavoitteena on osallistujan itsetuntemuksen, toimintavarmuuden ja kulttuurienvälisten vuorovaikutustaitojen kehittyminen. Koulutuskielinä suomi, ruotsi ja englanti.

Koulutuksia järjestetään lähiopetuksena ja verkossa. Tervetuloa avoimiin koulutuksiimme tai pyydä lisätietoa koulutuksen järjestämisestä omalle työyhteisöllesi!

Koulutusvaihtoehdot:

MOK kulttuurienvälisen osaamisen peruskoulutus 5op

 • Kokonaisuus rakentuu lähi- tai verkko-opetuksena toteutettavista koulutuspäivistä. 
 • Sisältää neljä teemaa ja itsenäisesti suoritettavia tehtäviä: 

1. Kulttuurin vaikutus meihin - How does culture affect us
2. Kulttuurienväliset vuorovaikutustaidot - Intercultural communication skills
3. Ryhmädynamiikka ja roolit moninaisessa ryhmässä - Diverse group dynamics and roles
4. Toiseudesta osallisuuteen - From otherness to usness

MOK Skills jatkokoulutus

 • 4h toiminnallista osaamisen kehittämistä
 • pohjatietovaatimus: MOK peruskoulutus tai vastaavat tiedot
 • vain lähitoteutuksena

Kulttuurienvälisen osaamisen teematyöskentely

 • 3-4 tunnin työpajat peruskoulutuksen teemoista räätälöidysti
 • verkossa tai lähitoteutuksena

Taking a stand -antirasistiset verkkokeskustelut

 • 2,5 tunnin antirasistinen verkkokeskustelu englanniksi
 • ei pohjatietovaatimusta, avoin kaikille rasismin vastaisesta työskentelystä kiinnostuneille    

MOK Quiz

 • tutustu pelissä esiteltyihin työkulttuureihin ja pohdi omia reaktioitasi
 • toteutetaan verkossa englanniksi 

Toiminnan rahoittaa STEA.

5636
5707

ESITTELY TOIMINTAVUOSILTA