Olet täällä

Koulutuspäälliköksi?

HUOM: Tämä työpaikka ei ole avoimena tällä hetkellä, sillä löysimme jo huippuosaajan! Tutustu avoimiin työpaikkoihin.

Helsingin NMKY:n Nuorten ja aikuisten koulutukset ja palvelut hakee hankevalmisteluihin orientoitunutta koulutuspäällikköä sijaisuuteen perhevapaan ajalle.

Työ on määräaikainen ja sidoksissa hankerahoitukseen ja perhevapaan kestoon. Perhevapaan sijaistus- ja hankerahoituskausi on 1.4.-31.12.2021, mahdollinen jatko positiivisen avustuspäätöksen myötä vähintään 15.3.2022 saakka.
Päätyönä on Monikulttuurisen ohjaajakoulutuksen (MOK) koulutuspäällikkönä toimiminen sekä osallistuminen Nuorten ja aikuisten palvelut ja koulutukset -toimialan kehittämistyöhön ja hankevalmisteluihin.

Työssä tarvitaan:

 • Kokemusta hankehallinnoinnista (mm. raportoinnista ja hakemuksista)
 • Kokemusta moninaisen työyhteisön ja tiimin kanssa työskentelystä
 • Aktiivisen verkostoitumisen ja suhteiden luomisen osaamista
 • Koulutusosaamista, verkkokoulutusten tuntemusta ja motivaatiota kouluttaa
 • Viestintäosaamista, etenkin verkkoviestintätaitoja
 • Suomen ja englannin kielen vahvaa osaamista, ruotsin kielen taidosta on hyötyä.

Eduksi katsotaan:

 • Hankemaailman tuntemus
 • Innovatiivista ja ennakoivaa kehittämisotetta
 • Esihenkilöosaaminen
 • Etätiimien ja kansainvälisten hankkeiden johtamisen tuntemus

Tarjoamme:

 • Nopeasti kehittyvän ja jatkuvasti uusia mahdollisuuksia tarjoavan kansainvälisen toimintaympäristön
 • Tiiviin ja lähellä toimivan, ammattitaitoisen moninaisen tiimin tuen
 • Mahdollisuuden kehittää ja hyödyntää omaa osaamista
 • Ympäristön, jossa innostuminen ja kokeilu on sallittua
 • Perehdytysjakson, jonka myötä voit luottavaisesti lähteä tekemään työtä omilla vahvuuksillasi

Työaika voidaan sopia välille 80-100% riippuen työn sisällöistä.  

Työ alkaa 1.4. tai sopimuksen mukaan perehdytysjaksolla ja varsinainen sijaistus 19.4. alkaen. Ensimmäinen määräaikainen työsopimus 31.12.2021 saakka. Toiminta-avustuspäätös Stealta vuodelle 2022 tulee joulukuussa 2021. Oletetun positiivisen päätöksen myötä määräaikaisuutta jatketaan perhevapaan tai seuraavan rahoituskauden loppuun saakka.

Kelpoisuusvaatimus: soveltuva korkeakoulututkinto

Työkielet: suomi ja englanti

Palkka: KJTES: perusosa + henkilökohtainen & tehtäväkohtainen lisä

Mikäli olet kiinnostunut tehtävästä, lähetä hakemuksesi 5.3.2021 mennessä  tällä lomakkeella tai sähköpostitse rekry@hnmky.fi.

Lisätietoja:

5636
5536
5573