Toiminnan avulla työelämään (TAT)

 

TAT -TOIMINTA on osa Helsingin NMKY:n Y-Care palvelukokonaisuutta. Kohderyhmänä ovat koulutuksen ja/tai työelämän ulkopuolella olevat, oleskeluluvan saaneet maahanmuuttajataustaiset yli 25- vuotiaat henkilöt. Toiminta tukee nuorten aikuisten oman identiteetin, arjen ja tulevaisuuden rakentamista suomalaisessa yhteiskunnassa. Tarkoituksena on tukea maahanmuuttajataustaisten henkilöiden hyvinvointia ja edistää heidän työelämävalmiuksiaan. Toiminta on tarpeisiin pohjaavaa, muutoksiin nopeasti reagoivaa, aidosti osallistavaa ja helposti lähestyttävää.
TAT tarjoaa monipuolisen viikko-ohjelman perhe-, liikunta- ja vertaisryhmineen, inspiroivia ja innostavia koulutuskokonaisuuksia sekä yksilöllisen tuen ja neuvonnan. Ennen kaikkea TAT tarjoaa yhteisön, johon kiinnittyä ja josta saada tukea omaan elämäntilanteeseensa. Toiminta tarjoaa kohderyhmälleen osallistumisen, onnistumisen ja oppimisen kokemuksia. Yhteistyötä tehdään niin Helsingin kaupungin palveluiden, oppilaitosten kuin kolmannen sektorin kanssa. Palveluita tarjotaan suomen, englannin, ranskan ja arabian kielillä.
Toiminta on maksutonta ja mukaan voi liittyä milloin vain!

Tessa Sarkima

Projektipäällikkö

 

Kysy lisää: y-care@hnmky.fi / p. 050 504 4497