Olet täällä

KIINTOPISTE

Kiintopiste Sinulle?

Kun omasta elämästä löytyy jokin kiintopiste ja muita ihmisiä, on arki usein mielekkäämpää. Jos sinulta toistaiseksi uupuu kiintopiste, sosiaalisia kontakteja ja mietit, että mitä kohti suunnata tai mistä edes aloittaa, voi sitä omaa juttua kohti edetä rauhassa meidän tuella ja yhdessä muiden kanssa. Voimme alkuun tavata siellä, missä sinä tapaamisen toivot tapahtuvan.

Kiintopisteitä etsitään yhdessä. Toiminnan kautta tutustut uusiin ihmisiin ja löydät kavereita, joilla on mahdollisesti elämässään samanlaisia kokemuksia kuin sinulla. Voit saada myös vierellesi vertaismentorin ja osallistua ryhmätoimintaan pari kertaa viikossa Kaisaniemessä. Toimintaa suunnitellaan yhdessä muiden kanssa, jotta Kiintopisteen toiminta olisi mielekästä ja voimaannuttavaa.

Tule tutustumaan toimintaan tiistaisin klo 17-20 Y-Loungeen (Kaisaniemenkatu 8, katutaso)

Toimintaan osallistuminen on maksutonta, vapaaehtoista ja se on suunnattu 15-29-vuotiaille nuorille.

5575
7864

Kiintopiste ammattilaisille

Näytä lisää...

Sosiaalista osallisuutta vahvistavassa Kiintopiste-toiminnassa on tällä hetkellä tilaa uusille nuorille. Mikäli teillä on kontakteja nuoriin, joilla on tarvetta sosiaalisten kontaktien lisäämiseen, sosiaalisten taitojen kehittämiseen ja tukeen arjessa, voitte olla yhteydessä meihin. Kehitämme myös toiminnassamme vertaisuutta ja voimavaroja lisääviä toimintamalleja nuoren lähiaikuisille sekä etsimme jatkuvasti uusia vapaaehtoisia vertaismentorinuoria toimintaamme.  


KIINTOPISTE
Kiintopiste-toiminta tukee ja auttaa 15–29–vuotiaita nuoria, joilla omaa elämää ohjaava kiintopiste on vielä etsinnässä. Toiminnallamme (viikoittaisilla vertaisryhmillä, yksilötyöllä ja vertaismentoreiden tuella) autamme nuorta vahvistamaan omia sosiaalisia taitoja, löytämään sosiaalisia verkostoja sekä yhteisöjä ja sitä kautta saavuttamaan iloa ja kiintopisteitä elämäänsä. Toiminnassa sosiaalisia suhteita lisäämällä nuoren elämänlaatu, elintavat ja arjen mielekkyys tutkitusti vahvistuvat.
Nuorella tavoitteena voi olla mm. löytää mukavaa tekemistä, uskaltaa hoitaa itsenäisesti asioita, poistua viikoittain kotoa, nähdä muita ihmisiä, ”harjoitella” sosiaalisia tilanteita, lisätä ulkoilua, saada arkeen rytmiä ja tutustua uusiin paikkoihin.
Ryhmätapaamiset järjestetään pääasiassa Kaisaniemessä Helsingin NMKY:n kotoisassa ”Y-Lounge” tilassa. Retkeilemme välillä luonnossa tai kaupunkiympäristössä sekä järjestämme syksyisin ja keväisin yön yli leirin leirikeskuksessamme Pellissä Karjalohjalla. Kohtaamme nuoret yksilöllisesti jokaisen tarpeiden mukaan. Nuoret ovat itse osallisena toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Toiminta on nuorelle vapaaehtoista ja maksutonta, sillä ei ole työvoimapoliittista kannustinta tai hyötyä.

VERTAISMENTORI
Kiintopiste- hankkeen vertaismentorit ovat erilaisissa elämäntilanteissa olevia alle 29-vuotiaita nuoria aikuisia. Tarkkaa kriteeriä ei ole siitä millainen elämänkokemus pitäisi olla tai millainen tämänhetkinen elämäntilanne on. Riittää, että on luotettava ja halukas auttamaan. Toiveena on saada mukaan mahdollisimman moninaisista taustoista olevia henkilöitä; henkilöitä, jotka ovat vasta alkutaipaleella itsenäistymisessä tai jo tasapainossa elämänsä kanssa. Henkilöitä, joilla on kokemuksia mielenterveyshaasteista ja yksinäisyydestä. Maahanmuuttajia, opiskelijoita, työssäkäyviä jne.

Vertaismentorin tehtävät
Vertaismentorointi on vapaaehtoistyötä, jota voi tehdä monella tavalla. Vertaismentori voi olla rinnalla kulkija, joka säännöllisesti tapaa nuorta ja mahdollistaa toimintaan osallistumisen. Yhteisissä tapaamisissa vaihdetaan molemmin puolin kuulumisia ja kokemuksia. Vertaismentori voi olla myös ”etsivä”, joka löytää tukea tarvitsevan nuoren omasta lähiympäristöstään ja saattaa hänet Kiintopiste-toiminnan pariin. Vertaismentorilla on ainutlaatuinen ja tärkeä tehtävä kohderyhmän tavoittamisessa tavalla, johon ammattilaisella ei välttämättä ole mahdollisuutta. Vertaismentori toiminta on vapaaehtoista ja siitä maksetaan korvaus.

 

5575
7864

Kiintopisteitä vertaisuudesta -kehittämishanke 2022-2024

Näytä lisää...

Kiintopisteitä vertaisuudesta -hankkeessa lisätään moniuloitteisten haasteiden kanssa kamppailevien 15–29-vuotiaiden, nuorten kontakteja muihin ihmisiin sekä palveluihin. Hanke tarjoaa yksilöllistä tukea ja vertaistoimintaa (vertaismentorit ja ryhmät) kohderyhmän nuorille ja heidän lähiaikuisilleen. Toiminnan tuloksena nuoren haasteet helpottuvat ja toimintakyky vahvistuu sille tasolle, että nuori pystyy hyödyntämään peruspalveluita ja saavuttamaan hyvinvointinsa kannalta tärkeitä kiintopisteitä.

Kiintopisteitä vertaisuudesta -hanke tarjoaa läsnäoloa ja rinnallakulkijuutta nuoren vaikeaan elämäntilanteeseen sekä siinä tapahtumiin siirtymiin. Hanke toimii siellä, minne olemassa olevat palvelut eivät yllä tai missä ne eivät kohtaa nuoren tarpeita. Hanke tarjoaa tukea ja tietoa myös kohderyhmän nuorten lähiaikuisille, jotta luottamuksellinen, jatkuva ja pitkäkestoinen tuki mahdollistuisi nuorille. Tuen myötä myös lähiaikuisten voimavarat nuorten auttamiseen lisääntyvät.

Hanke tuottaa kohderyhmän nuorille eritasoisia ryhmätoimintoja, joissa vahvistetaan sosiaalista osallisuutta, sosiaalisia suhteita ja sosiaalisia taitoja. Lisäksi kehitetään ja toteutuetaan vertaismentorointia, jossa itse haasteellisessa tilanteessa ollut nuori toimii mentorina ja rinnallakulkijana kohderyhmän nuorelle. Samalla kehitetään ja järjestetään vertaisryhmätoimintaa kohderyhmän nuorten lähiaikuisille. Tavoitteena on lisätä tietoa ja voimavaroja, joka mahdollistaa tukena olemisen omassa lähipiirissä olevalle kohderyhmän nuorelle.

5536

Kiintopiste -kehittämishanke 2018-2021

Näytä lisää...

KIINTOPISTE (Kiintopiste-hanke 2018-2021)

Kiintopiste -kehittämishanke on STEA:n Arvokas -avustusohjelman osahanke. Se tarjoaa kokonaisvaltaista tukea, toimintaa ja vertaisuutta moniulotteisesti haasteellisessa elämäntilanteessa oleville nuorille. Hankkeessa kehitetään rohkealla ja vastuullisella otteella, uusia vertaisuuteen perustuvia toimintamalleja vaikeasti syrjäytyneiden nuorten auttamisessa. Kiintopiste -hanke toimii sellaisella alueella, jossa olemassa olevat palvelut ovat riittämättömät tai olemattomat.

Kohderyhmä:
Kiintopiste -hankkeen kohderyhmänä ovat moniulotteisesti vaikeassa elämäntilanteessa olevat 15-29-vuotiaat nuoret, jotka tarvitsevat ammatillista tukea elämänhallintaan ja tulevaisuuden kiintopisteen löytymiseen.

Tavoitteet:

  1. Moniulotteisten haasteiden kanssa kamppaileva nuori on saatu ulos kodista ja hän on osallistunut toimintaan.
  2. Nuori on saanut säännöllisesti sosiaalisia kontakteja ja hänen vuorovaikutustaidot ovat parantuneet.
  3. Nuori on saanut apua sellaisen kiintopisteen löytymiseen, mikä helpottaa ja ohjaa nuoren elämää.

Kiintopisteen -hankkeen intensiivisiin toimenpiteisiin (yksilövalmennus, vertaismentorointi, ryhmätoiminta) otetaan n. 10 nuorta kerrallaan, vuosittain hanke auttaa noin 25-30 henkilöä. Tämän lisäksi hankkeen toimintojen piirissä on vuosittain noin 30 vertaismentoria.

Yhteystiedot:

5544
5575
5536
7864