Olet täällä

KIINTOPISTE

Etsitään yhdessä sinun Kiintopisteesi

Kun omasta elämästä löytyy jokin kiintopiste ja muita ihmisiä, on arki usein mielekkäämpää. Jos sinulta toistaiseksi uupuu kannatteleva kiintopiste, sosiaalisia kontakteja ja pähkäilet mitä kohti suunnata tai mistä edes aloittaa, voi sitä omaa juttua kohti edetä rauhassa meidän tuella ja yhdessä muiden nuorten kanssa. Voimme alkuun tavata siellä, missä sinä tapaamisen toivot tapahtuvan.

Kiintopisteitä etsitään yhdessä. Toiminnan kautta voit tutustua uusiin ihmisiin, löytää kavereita, joilla on mahdollisesti elämässään samanlaisia kokemuksia kuin sinulla. Voit saada myös vierellesi vertaismentorinuoren ja osallistua ryhmätoimintaan pari kertaa viikossa Kaisaniemessä sekä suunnitella yhdessä muiden nuorten kanssa Kiintopisteen –toiminnasta mielekästä ja voimaannuttavaa.

Toimintaan osallistuminen on maksutonta, vapaaehtoista ja se on suunnattu 15-29-vuotiaille nuorille.

Lisätietoja:

5575
5536
7864
5544

KIINTOPISTE -KEHITTÄMISHANKE 2018-2021

Näytä lisää...

KIINTOPISTE (Kiintopiste-hanke 2018-2021)

Kiintopiste -kehittämishanke on STEA:n Arvokas -avustusohjelman osahanke. Se tarjoaa kokonaisvaltaista tukea, toimintaa ja vertaisuutta moniulotteisesti haasteellisessa elämäntilanteessa oleville nuorille. Hankkeessa kehitetään rohkealla ja vastuullisella otteella, uusia vertaisuuteen perustuvia toimintamalleja vaikeasti syrjäytyneiden nuorten auttamisessa. Kiintopiste -hanke toimii sellaisella alueella, jossa olemassa olevat palvelut ovat riittämättömät tai olemattomat.

Kohderyhmä:
Kiintopiste -hankkeen kohderyhmänä ovat moniulotteisesti vaikeassa elämäntilanteessa olevat 15-29-vuotiaat nuoret, jotka tarvitsevat ammatillista tukea elämänhallintaan ja tulevaisuuden kiintopisteen löytymiseen.

Tavoitteet:

  1. Moniulotteisten haasteiden kanssa kamppaileva nuori on saatu ulos kodista ja hän on osallistunut toimintaan.
  2. Nuori on saanut säännöllisesti sosiaalisia kontakteja ja hänen vuorovaikutustaidot ovat parantuneet.
  3. Nuori on saanut apua sellaisen kiintopisteen löytymiseen, mikä helpottaa ja ohjaa nuoren elämää.

Kiintopisteen -hankkeen intensiivisiin toimenpiteisiin (yksilövalmennus, vertaismentorointi, ryhmätoiminta) otetaan n. 10 nuorta kerrallaan, vuosittain hanke auttaa noin 25-30 henkilöä. Tämän lisäksi hankkeen toimintojen piirissä on vuosittain noin 30 vertaismentoria.

Yhteystiedot:

5544
5575
5536
7864