Olet täällä

Nuoret todella tyytyväisiä Helsingin NMKY:n etsivään nuorisotyöhön

17.06.2022

Valtakunnallisesta Sovari kyselystä Helsingin NMKY:n etsivä nuorisotyö sai nuorilta kokonaisarvosanaksi 4,7/5.

Helsingin NMKY:n etsivä nuorisotyö on kasvanut viimeisen vuoden aikana. Vaikka kasvua on ollut, se ei ole vaikuttanut toiminnan laatuun. Sovari 2021 on sosiaalisen vahvistumisen mittari, jolla mitataan etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan palveluiden laatua sekä nuorten sosiaalista vahvistumista. Sovari 2021 kertoo, että toiminnan laatu on parantunut. Mittarin tulokset on saatu asiakkaina olleilta nuorilta, jotka ovat vastanneet kyselyyn etsivän nuorisotyön laadusta ja vaikutuksesta heidän sosiaaliseen vahvistumiseensa.

Sovarin mukaan nuoret kokivat, että työntekijöillä on heille erittäin hyvin aikaa 4,8/5. Vastaavan etsivän nuorisotyöntekijän Niklas Hjortin mukaan ”Tässä näkyy hyvin tavoite kiireettömästä palvelusta nuorille”. Yleisesti nuoret olivat erittäin tyytyväisiä toimintaan. Sovarista Helsingin NMKY sai kokonaisarvosanaksi 4,7/5 kaikilta nuorilta, jotka ovat olleet meidän asiakkaita. 62 % vastaajista kokee että heidän opiskelunsa ja työelämänvalmiudet ovat parantuneet työskentelyn aikana ja sosiaalista vahvistumista kokee 93 % vastanneista.

”Toiminnassa yksilötyön lisäksi on haluttu panostaa ryhmätoimintaan ja yhteisöllisyyteen. Olemme ohjanneet muu muassa taide- ja jännäryhmää nuorille. Lisäksi nuorilla on ollut mahdollisuus osallistua muuhun Helsingin NMKY:n toimintaan”. - Kertoo Etsivä nuorisotyöntekijä Iisa Karsten.

Nuoret kokevat saaneensa työstä monipuolisesti apua erilaisissa asioissa. Alla muutama nuorten antama kommentti.

”On ollut apu ns. isoissa prosesseissa kuten koulu haku ja kelan asiat. Yhteisöllisyys järjestössä.”

”Olen saanut apua kelaan liittyvissä asioissa ja myös tukea mielenterveyspalveluihin liittyen”

”Motivaatiota asioiden hoitamiseen.”

Sovarissa kysyttiin myös mahdollisista kielteisistä kokemuksista etsivää nuorisotyötä kohtaan ja kaikki vastasivat, ettei ole mitään kielteisiä kokemuksia. Lisäksi nuoret kehuivat työntekijöiden antamaa panosta. Myös etsivän nuorisotyön vastaavan ohjaajan mielestä tulokset olivat erittäin hyvät.

”Olen erittäin tyytyväinen kyselyn tuloksiin. Tulokset kertovat, että Helsingin NMKY:n etsivät ovat tehneet laadukasta työtä vuonna 2021. Helsingin NMKY:n monipuolisesta toiminnasta saa loistavat puitteet toteuttaa etsivää nuorisotyötä”. – Kommentoi Vastaava etsivä nuorisotyöntekijä Niklas.