Olet täällä

Testiuutinen Namika Palvelut

17.04.2024

Ammatillinen tukihenkilö on turvallinen ja luotettava aikuinen nuoren elämässä. Työskentelyä tehdään nuoren kanssa yksilötyönä keskustelujen ja yhdessä tekemisen avulla.

Tapaamiset toteutetaan nuoren kotona ja arkiympäristössä. Työskentelyn aika kartoitetaan nuoren kokonaistilanne ja työskentelyä tehdään yhdessä nuoren perheen ja muun verkoston kanssa. Palvelun sisältö rakennetaan nuoren ja hänen perheensä yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Työskentelyn tavoitteena on tukea nuoren myönteistä kehitystä, toimintakykyä sekä vahvistaa arjenhallinnan taitoja. Työskentely voi kohdistua koulunkäynnin ja harrastuksien tukemisessa ja arjen taitojen opettelemiseen. Tukihenkilötoiminta on määräaikaista ja sen kesto ja tavoitteet määritellään yhteistyössä nuoren ja hänen perheensä sekä palvelun tilaajan kanssa. Palvelu on tarkoitettu sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakkaina oleville lapsille ja nuorille.