Olet täällä

NINU -Nivelvaiheen nuorisotyö vahvistaa nuorten minäpystyvyyttä

04.07.2024

NINU-hankkeen kouluissa tapahtuva ohjaustyö vahvistaa nuorten toimijuutta tarjoamalla näille mahdollisuuden keskustella työntekijän kanssa tulevaisuuteen (koulutusvalinnat, kesätyö) liittyvistä asioista sekä arjesta (koulumotivaatio, harrastukset, kaverit). Ohjaustilanteille ei aseteta virallisia tavoitteita, mutta nuorten omia tavoitteita sanallistetaan ja pyritään mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan esimerkiksi yksilövierailuina oppilaitoksiin tai selvittämällä, millaisia kesätyövaihtoehtoja olisi tarjolla. NINU-hankkeessa on myös ollut mukana korkeakoulutoimijoita ja yliopistoja tuottamassa arviointitietoa.
 
Toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista, eikä nuorilta edellytetä vähimmäismääräistä sitoutumista NINU-ohjaukseen kouluissa. Poikkeuksena on tuettu kesätyöjakso, jolle työntekijä rekrytoi kiinnostuneita ohjaustoimintaan osallistuneista: Kesätyöjaksolle laadittiin työsopimus, jota nuoria velvoitettiin noudattamaan lainmukaisesti. Tuettu kesätyöjakso tarjosi nuorille mahdollisuuden tutustua matalalla kynnyksellä työelämän käytäntöihin, jonka lisäksi jakso vahvisti monen kohdalla yhteisöllisyyttä sekä minäpystyvyyttä. Työtehtäviin kuului kevyitä siivous- ja pihatöitä, joita nuoret tekivät koulutapaamisista tutun työntekijän alaisina. 
 
Työtapana NINU tarjoaa matalan kynnyksen tukea ja nivelvaiheen ohjausta nuorille, joilla tunnistetaan koulunkäyntiin liittyviä alkavia haasteita. Nuorilähtöinen ohjaustapa pyrkii vastaamaan kaikenlaisiin nuorta askarruttaviin asioihin, eikä keskity ainoastaan koulunkäyntiin tai yhteishakuvalintoihin. Monelle nuorelle kesätyöhaku sekä koulumotivaatio ovat nousseet NINU-ohjauksen pääteemoiksi varsinkin kevätlukukaudella, jonka lisäksi useat korostivat palautteissaan tuetun kesätyöjakson tärkeyttä. Nuorille tarjoutuu erityyppisiä mahdollisuuksia vahvistaa toimijuuttaan ja yhteiskunnallista osallisuuttaan, jolloin työntekijä toimii positiivisena vahvistajana sekä erilaisten vaihtoehtojen esittelijänä. Osa nuorista jatkaa tuen piirissä vielä toisen asteen opinnot aloitettuaan, jotta mahdolliset koulukeskeytykset saadaan ehkäistyä.

NINU on Etelä-Suomen Aluehallintoviraston tukema nuorisotyön kehittämishanke, jonka tavoitteena on ehkäistä nivelvaiheessa nuorten putoamista koulutuspolulta nuorilähtöisin keinoin. Vuonna 2024 työskentelyssä on ollut mukana 20 nuorta Pukinmäen ja Puistolan peruskouluista, joista 19 sai tuen avulla kesätyöpaikan. 6 nuorta työllistyi hankkeen järjestämään kesätyöhön Skatan tilalla.