Olet täällä

NINU - hankkeen tuki nivelvaiheen nuorisotyössä osoittautui jälleen onnistuneeksi

15.12.2022

Helsingin NMKY:ssä on kehitetty peruskoulun 9. luokan ja toisen asteen nivelvaiheeseen nuorisotyöllistä työmuotoa vuosina 2019–2022. Toiminnan aikana on autettu yli 60:tä tukea tarvitsevaa nuorta siirtymässä toiselle asteelle ja lisäksi mahdollistettu ensimmäinen kesätyö 40:lle toiminnassa mukana olevalle nuorelle. Toimintaa rahoittaa Etelä-Suomen aluehallintovirasto, mikä mahdollistaa toiminnan jatkumisen myös vuodelle 2023. Nyt aiheesta on tehty opinnäytetyö.

Metropolian opiskelijat Anna-Liisa Angelin, Hanna Hölsö sekä Anni Lehtinen toteuttivat opinnäytetyönsä NINU - hankkeen tuesta nivelvaiheesta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaista tukea nivelvaiheen nuorisotyön NINU - hanke on tuonut nuorelle siirtymävaiheessa toiselle asteelle koulun työntekijöiden näkökulmasta. Aineisto kerättiin haastattelemalla hankkeen yhteistyökoulujen työntekijöitä toukokuussa 2022. 

- Totta kai koemme nivelvaiheen nuorisotyön tosi tärkeäksi. Opinnäytetyötä varten tekemiemme haastattelujen myötä meille vahvistui entisestään käsitys siitä, että nuorisotyöllinen osaaminen on tärkeä lisä koulun tarjoamaan tukeen. Kuten opinnäytetyössä esitämme, NINU-hankkeen tuki oli jotain sellaista, jota koulu ei voinut yksin tarjota. NINU-hanke pystyi toimimaan nuorilähtöisesti ja esimerkiksi jalkautumaan koulun ulkopuolelle. Myös koulun muista aikuisista poikkeava NINU-hankkeen työntekijöiden aikuisrooli oli mielestämme erityisen merkityksellinen, Angelin, Hölsä ja Lehtinen kommentoivat.

Opinnäytetyön johtopäätökset olivat todella positiivisia. NINU – hanke onnistui muun muassa työskentelemään koulussa nuorilähtöisesti, mutta samalla koulun arkaan mukautuen. Hankkeella tarjottiin sellaista nuorten tarvitsemaa lisätukea, jota koulu ei voinut yksin tarjota. Myös koulun ulkopuolelta tulevan nuorisotyöntekijän erilainen, muista koulun aikuisista poikkeava aikuisrooli nähtiin nuorten kannalta hyödyllisenä.

- Meidän mielestämme NINU-hankkeen kaltaista tukea pitäisi olla saatavilla kaikissa kouluissa. Kun haastattelimme koulujen työntekijöitä, hanke sai tosi hyvää palautetta ja sen toivottiin jatkuvan. Hankkeeseen osallistuneille nuorille erityisen arvokasta taisi olla se, että moni heistä sai hankkeen kautta myös kesätyötä, he jatkavat.