Olet täällä

Nuoret erittäin tyytyväisiä Helsingin NMKY:n työpajan toimintaan

21.03.2023

Valtakunnallisen sosiaalisen vahvistumisen sovari kyselyn 2022 mukaan Helsingin NMKY:n työpajan yksilövalmennukseen ja starttiryhmään osallistuneet antoivat toiminnasta kokonaisarvioin 4,5/5. Nykymuotoista työpaja-toimintaa Helsingin NMKY on toteuttanut vuodesta 2014. Toiminnassa oli vuonna 2022 yli 60 nuorta, joita autettiin kohti työ ja koulutuspolkua. Yli puolet toiminnassa olevista nuorista 57% ohjautui jakson jälkeen suoraan töihin tai koulutukseen (Nuorisotilastot.fi).

Nuoret kokivat saaneensa tukea opiskelu ja työelämävalmiuksiin 

Lähes kaikki 92 % kyselyyn vastanneista nuorista kokivat saaneensa tukea tulevaisuuden suunnitteluun ja 85 % vastanneista kertoi saaneensa tukea opiskelu- sekä työelämävalmiuksiin. Kaikki nuoret 100 % kokivat sosiaalista vahvistumista jakson aikana ja 92 % koki sosiaalisten taitojen parantuneen.  Helsingin NMKY:n työpaja pitää sisällään niin yksilövalmennusta kuin ryhmämuotoista valmennusta.  

Ryhmätoimintaan panostaminen yksilövalmennuksen lisäksi näkyy tuloksissa, kyselyn mukaan 77 % nuorista kokee, että osaa paremmin toimia toisten ihmisten kanssa. Yksilötyö nuorten kanssa on tärkeää, toteaa työpajasta vastaava Niklas Hjort, mutta Ihmisten kanssa oppii toimimaan, kun on toisten ihmisten kanssa, joten siksi meillä on haluttu panostaa yksilötyön lisäksi vahvasti myös ryhmä ja yhteisölliseen toimintaan. Tiivis yhteistyö Helsingin NMKY:n muiden toimintojen kanssa on tuonut nuorille lisää mahdollisuuksia harjoitella ihmisten kanssa toimimista erilaisissa tilanteissa. Nämä taidot ovat varmasti tärkeitä myös tulevaisuuden työelämässä, toteaa Niklas. 

Startista arjen rytmi haltuun 

Työpajan ja siihen kuuluvan muutaman kuukauden startti valmennuksen yhtenä tavoitteena on auttaa nuoria saamaan säännöllinen rytmi haltuun, jotta työntekeminen ja opiskeleminen on ylipäätänsä mahdollista. Kyselyn mukaan 69 % kokeekin noudattavan paremmin säännöllistä päivärytmiä jakson jälkeen.  

Työpajalta ja Startista saa tukea

Toiminnassa mukana olevat kokevat saaneensa ohjaajalta erittäin hyvin tukea vaikeissa asioissa 4,8/5. Vertaisuudessa on myös valtava voima, ohjaajien lisäksi nuoret kokevat saaneensa paljon tukea myös toiminnassa mukana olevilta toisilta nuorilta 4,4/5. Lisäksi nuorten mukaan ryhmässä on hyvä yhteishenki 4,4/5. Korona jonkin verran verotti työpajan kävijämääriä, mutta pikkuhiljaa pajalle ja starttiin on tullut lisää nuoria. Toiminnassa on kuitenkin vielä jonkin verran tilaa uusille nuorille, joten tervetuloa mukaan! 
 

Kirjoittanut: Niklas Hjort