Olet täällä

Hyvän tekeminen yhteistyössä STEAn kanssa jatkuu

01.12.2022

STEA tukee vuonna 2023 Helsingin NMKY:stä 626 395€.

STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) on julkaissut ensi vuodelle myöntämänsä avustukset. STEA on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen. STEA tukee vuonna 2023 Helsingin NMKY:tä 626 395€.

STEA-avustuksia myönnettiin seuraaville Helsingin NMKY:n toiminnoille:

 1. Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten elämänhallinnan vahvistamiseen turvallisen yhdessäolon ja tekemisen kautta (09-toiminta)
   
 2. Maahanmuuttajanuorten osallistavaan viikonlopputoimintaan ja osallistumisen edistämiseen jalkautuvan ryhmätoiminnan avulla (Yökoripallo-toiminta)
   
 3. Maahanmuuttajataustaisten nuorten aikuisten aktiivisuutta, osallisuutta, yhteiskuntaan kuulumisen tunnetta ja työllistymistä edistävään toimintaan vertaistuen, yksilöllinen tuen ja ryhmätoiminnan avulla pääkaupunkiseudulla (Toiminnan Avulla Työelämään - TAT)
   
 4. Kiintopisteitä vertaisuudesta -kehittämishanke (2022–2024, 180 000€/vuosi). Kiintopisteitä vertaisuudesta -hankkeessa lisätään moniuloitteisten haasteiden kanssa kamppailevien 15–29-vuotiaiden, nuorten kontakteja muihin ihmisiin sekä palveluihin. Hanke tarjoaa yksilöllistä tukea ja vertaistoimintaa (vertaismentorit ja ryhmät) kohderyhmän nuorille ja heidän lähiaikuisilleen.
   

Mieli ja liike

Avustuksia myönnettiin myös Suomen NMKY:n liitolle. Helsingin NMKY:n osuus siitä tulee olemaan noin 60 000€/vuosi 3 vuoden ajan:

Monihaasteisten 16–29 v nuorten aikuisten toimintakyvyn lisäämiseen matalan kynnyksen fyysisen aktiivisuuden ja yksilö- ja ryhmätoiminnalla sekä sosiaalisen median avulla. (Mieli ja liike 2023-2025).

Lisätietoja: https://avustukset.stea.fi