Olet täällä

Kasvu ja Tukisäätiörakenne tuovat vapautta ja mahdollistavat Areenan

07.09.2022

HELSINGIN NMKY on kulkenut lasten, nuorten ja perheiden rinnalla yli 130 vuoden ajan mielekästä toimintaa ja kokonaisvaltaista tukea tarjoten. Helsingin NMKY on innovatiivinen toimija, joka on tuonut muun muassa koripallo- ja partiotoiminnan Suomeen. Nykyään Helsingin NMKY tarjoaa urheilu-, musiikki-, kohtaamis-, palvelu-, ja koulutustoimintaa. Uutta toimintaa kehitetään toimintaympäristön tarpeista rohkealla ja ammatillisella otteella. Helsingin NMKY kohtaa toimintojen kautta viikoittain lähes 6000 lasta ja nuorta. 

Helsingin NMKY:n toiminta on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Vuosina 2015–2020 toiminnan volyymit eri tunnusluvuilla (mm. liikevaihto, kokopäiväisen henkilöstön määrä) ovat yli kaksinkertaistuneet. Kasvu on seurausta lisääntyneestä kysynnästä, jota ovat edelleen vauhdittaneet Helsingin NMKY:n tuottamat erinomaiset palvelut. Hyvää halutaan lisää. Helsingin NMKY:n vuosittainen asiakastyytyväisyysmittaus ja eri toimialoilla toteutetut vaikuttavuusarvioinnit vahvistavat tätä näkemystä. 

Kasvu ei ole itsetarkoitus vaan seurausta kysynnästä ja hyvin tehdystä työstä. Kasvun myötä toimintaa on ollut mahdollista kehittää entistä ammattimaisemmaksi. Konkreettisina esimerkkeinä tästä ovat mm. iltapäiväkerhotoimintaan ja koripallovalmennukseen syntyneet uudet työpaikat ja työnkuvat. Iltapäiväkerhotoiminnan aluekoordinaattorit ja koripallovalmennuksen aluevalmentajien, valmennuksen kehittäjän ja valmennuskoordinaattorin toimenkuvat ovat mahdollistuneet toimialojen kasvamisen myötä. Ammattimainen toiminta tuo parhaan mahdollisen vaikuttavuuden ja laadun. Laatutekijät korostuvat, kun ollaan tuottamassa lapsia, nuoria ja perheitä tukevia palveluita. Helsingin NMKY on luotettava ja haluttu yhteistyökumppani. 

Helsingin NMKY konserniin kuuluva Hotel Arthur on ollut korona-ajan (2020–2021) suurimpia kärsijöitä matkailu- ja ravintolarajoituksista johtuen. Hotel Arthurin rooli on keskeinen Helsingin NMKY -konsernissa: sen tuotot ohjataan Helsingin NMKY:n Tukisäätiön kautta lasten ja nuorten toimintaan. Hotel Arthurin menestys ja liikevaihdon kasvu on tärkeä menestystekijä Helsingin NMKY:n toiminnalle. Helsingin NMKY:n Tukisäätiön rakennuttama, 2023 syksyllä Pakilan Pilkekuja 10 valmistuva Namika Areena, ei olisi mahdollinen ilman 2019 toteutettua Tukisäätiörakennetta ja viime vuosien vahvaa kasvua. Nyt syksyllä 2022 Helsingin NMKY:n Tukisäätiön omistama hotelli on päässyt taas hyvään vauhtiin, vaikka työvoimapula on tuonut toimialalle uusia haasteita. 

Syystoimintakauden ollessa jo lähes täydessä vauhdissa, toivotan koko namikayhteisölle loistavaa namikatoiminnan täyteistä syksyä! 

Timo Laulaja
Pääsihteeri