Olet täällä

Liikkeellä hyvää oloa

08.02.2021

Helsingin NMKY:llä tammikuussa 2021 käynnistyneessä Liike-hankkeessa lisätään kokonaisvaltaista tukea tarvitsevien 16–29 -vuotiaiden fyysistä aktiivisuutta.

Kohderyhmän nuoret jäävät liikuntatoiminnan ulkopuolelle moninaisista syistä. He voivat olla yksinäisiä, koulun ja työelämän ulkopuolella tai muutoin syrjäytymisvaarassa. Liikkumattomuuden taustalla voi olla mm. kavereiden puute, vaikeus päästä liikkeelle, arjen hallinnan haasteet sekä rahan ja sosiaalisten taitojen puute. Liike-hankkeessa nuoret saavat yksilöllistä tukea liikkeen lisäämiseen omassa arjessa ja itselle ominaisella tavalla sekä paineettoman harrastusyhteisön muista toimintaan hakeutuneista nuorista. 

Hanke luo keinoja kohderyhmän tavoittamiseen, aktiivisuuden lisäämiseen, liikunnallisen identiteetin rakentumiseen sekä turvallisena koetun liikuntatoiminnan järjestämiseen. Liike -hanke tarjoaa nuorelle yksilöllistä tukea sekä pienryhmä- ja digitoimintaan. Yksilötyössä hanketyöntekijät eli liikuntaetsivät tunnistavat nuoren liikkumisen esteet ja etsivät tapoja taklata niitä. Liikuntaetsivä ei vain neuvo ja opasta vaan toimii nuoren rinnalla häntä rohkaisten ja auttaen. Toiminnalla tavoitellaan pieniä muutoksia nuoren arjessa, jotka lisäävät fyysistä aktiivisuutta ja toimintakykyä. Helsingin NMKY:n liikuntaetsivinä toimivat Reetta Asikainen ja Tomi Nordlund.

Pienryhmätoiminnan tarkoituksena on mahdollistaa tuen tarpeessa olevien nuorten keskinäinen kohtaaminen ja toiminnallinen yhdessä olo. Ryhmätoiminnasta on mahdollisuus saada itselle kaveri myös omatoimiseen liikkumiseen. Monelle vähän liikkuvalle nuorelle digitaaliset alustat ovat luonnollinen toimintaympäristö, joita myös Liike-hanke hyödyntää nuorten aktivoimiseen. Liike -hankkeen avulla myötä nuorella on mahdollisuus osallistua yksilötoimintaan, pienryhmäaktivointiin ja/tai ryhmäliikuntaan. 

Liike-hanke on Suomen YMCA:n liiton hallinnoima ja koordinoima hanke, jota toteutetaan neljän osahankkeen kautta Helsingin, Turun, Tampereen ja Oulun NMKY:n kautta. Liike -hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.