Olet täällä

Helsingin NMKY kirkasti brändi-ilmeensä: ”Uusi ilme vastaa entistä paremmin sisäistä paloamme”

17.12.2020

Helsingin NMKY on kirkastanut brändi-ilmeensä ja sen myötä myös visuaalisen ilmeensä osana uutta strategiaa. Helmikuussa käynnistetty prosessi huipentui lanseerausvideon julkaisuun. Uusi ilme pitää sisällään päivitetyn logon ja oman ainutlaatuisen typografian sekä parannetut tunnusvärit. Brändiuudistus näkyy Helsingin NMKY:n kaikissa kanavissa verkkosivuista yksittäisiin somepäivityksiin saakka. Toimitiloihin uusi ilme päivittyy asteittain.

–Helsingin NMKY on hyvinvoinnin vaikuttaja vahvoilla juurilla. Olemme kulkeneet lasten, nuorten ja perheiden rinnalla 130 vuoden ajan mielekästä toimintaa ja kokonaisvaltaista tukea tarjoten. Brändi-ilmeen kirkastamisella halusimme entistä vahvemmin tuoda esille sisäistä paloamme ja heijastaa vahvemmin toiminnassa mukana olevien maailmaa, Helsingin NMKY:n pääsihteeri Timo Laulaja kiteyttää.

Helsingin NMKY:n brändi on ikoninen ja tunnistettava. Visuaalisen ilmeen uudistuksella on vahvistettu historiallisia elementtejä päivittämällä ne tähän päivään.

Meidän viestintämme oli ajautunut näyttämään liikaa organisaatiolta itseltään eikä ollut kohdeyleisönsä näköistä. Nyt haluamme kiinnittyä vahvemmin toiminnassa mukana olevien elämään ja tehdä viestintää heidän näköisesti. Lisäksi meillä oli haasteita brändin yhtenäisyyden kanssa, sillä monet eri toiminnot ja hankkeet olivat luoneet oman visuaalisen ilmeensä. Pirstaleisuus johti siihen, ettei Helsingin NMKY saanut kaikkea hyötyä, koska jokainen näytti omanlaiseltaan, nyt kaikki toimintamme voidaan identifioida paremmin Helsingin NMKY:n toiminnaksi, Laulaja toteaa.

Kirkastettu ja yhtenäistetty brändi-ilme on rakennettu Helsingin NMKY:n arvojen ja päämäärien varaan. Helsingin NMKY:n keskeinen kulmakivi on mahdollistaa jokaiselle puitteet toteuttaa itseä mielekkäinä ja tärkeinä pitämiensä asioiden kautta. Helsingin NMKY tarjoaa monipuolisia osallistumismahdollisuuksia, joiden kautta kehittyä itselle tärkeissä asioissa kohti omia tavoitteita ja unelmia.

–Tunne elämän merkityksellisyydestä syntyy yhteydessä toisiin ihmisiin. Helsingin NMKY:ssä jokaisella on mahdollisuus olla osa ryhmää, tiimiä tai joukkuetta. Kun kokee olevansa merkityksellinen toisille, voi tuntea myös oman elämän merkityksen. Tätä haluamme myös uudella ilmeellä viestiä ja vahvistaa. Osana uutta brändi-ilmettä teimme myös oman vaatemalliston, jonka suunnitteluun osallistimme meidän nuoriamme.

Visuaalisen ilmeen on suunnitellut Eino Korkala. Vaatesuunnittelijoina toimivat Milka Seppälä ja Meeri Juvakka. Lanseerausvideosta vastasi TwentyOne Media.

–Olemme saaneet tehdä brändi-ilmeen kirkastamista huippuammattilaisten kanssa, jotka ymmärsivät nopeasti, mistä meidän brändissämme on lopulta kyse. Lopputulos on vaikuttava. Yksi henkilökohtainen suosikkini uuden ilmeen konkreettisista tuotteista on Hanno Möttölä Legacy-huppari. Siihen kiteytyy paljon siitä, miksi Helsingin NMKY on olemassa. Voimme yhdessä luoda merkitystä lasten ja nuorten elämään.

–Ostamalla ainutkertaisen Hanno Möttölä Legacy-hupparin tuet lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Hanno Möttölä rahasto on Helsingin NMKY:n tapa pitää kaikki lapset ja nuoret mukana harrastustoiminnassa. Rahasto jakaa vuosittain avustuksia lasten ja nuorten toimintaan, Laulaja päättää.

Katso video

Siirry verkkokauppaan
 

Helsingin NMKY on osa 130 maassa toimivaa YMCA – liikettä, joka painottaa henkisen, hengellisen ja fyysisen kasvun kokonaisuutta. Helsingin NMKY mahdollistaa aktiivisen toimijuuden niin paikallisesti kuin kansainvälisestikin. Helsingin NMKY:n taustalla toimii Helsingin NMKY:n tukisäätiö, jonka omistukseen kuuluu myös Hotel Arthur, joka on Suomen suurimpia yksityisiä hotelleja. Hotel Arthurin tuotot käytetään lasten ja nuorten toimintaan.