Olet täällä

Hyvän tekeminen yhteistyössä STEAn kanssa jatkuu

04.12.2020

STEA on julkaissut ensi vuodelle myöntämänsä avustukset. STEA on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen. STEA myönsi Helsingin NMKY:lle avustuksia yhteensä noin 710000€. Avustukset jakautuvat viidelle eri toiminnolle.
 

STEA-avustuksia myönnettiin seuraaville Helsingin NMKY:n toiminnoille:

  1. Maahanmuuttajanuorten osallistavaan viikonlopputoimintaan ja osallistumisen edistämiseen jalkautuvan ryhmätoiminnan avulla (Yökoripallo).
  2. Maahanmuuttajataustaisten nuorten aikuisten aktiivisuutta, osallisuutta, yhteiskuntaan kuulumisen tunnetta ja työllistymistä edistävään toimintaan pääkaupunkiseudulla. Toimintamuotoja ovat vertaistuki, yksilöllinen tuki ja ryhmätoiminta.
  3. Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten elämänhallinnan vahvistamiseen turvallisen yhdessäolon ja tekemisen kautta.
  4. Ohjaajien osaamisen lisäämiseen eri kulttuurien merkityksestä monikulttuurisella ohjaajakoulutuksella, kampanjoimalla rasismiin ja stereotypioihin liittyen.
  5. Yksilö-, ryhmä- ja vertaistukeen useista eri ongelmista kärsiville nuorille, jotka eivät ole palveluiden piirissä tai ovat syrjäytyneet kotiinsa (Kiintopiste-hanke).
     

Lisätietoja: https://avustukset.stea.fi/organisation/235