Olet täällä

”Että otettaisiin tosissaan eikä oleteta”

09.11.2020

Helsingin NMKY:n nuorten aikuisten ryhmä Nuoret Valtaan jakoi ajatuksiaan ja kokemuksiaan yhteiskunnan palveluista ja niiden sudenkuopista. Nuorten ryhmää on vetänyt, ja koonnin nuorten jakamista kokemuksista on tehnyt Helsingin NMKY:n Kiintopiste -hankkeen projektisuunnittelija Nina Währn.

Ryhmäkeskustelut ovat tuoneet esille lukemattomia sekä kertaantuvia kokemuksia siitä kuinka palvelut, varhaiset kasvuympäristöt ja auttavat tahot ovat epäonnistuneet tämän päivän nuorten aikuisten tukemisessa. Meillä on palveluita, mutta ne eivät kohtaa palveluiden käyttäjien tarpeita. Vaikka elämä on pääsääntöisesti sarja suuria voittoja, ei NEET nuorten kohdalla näin useinkaan ole ollut. Ongelmia tunnistetaan ja niihin pyritään pureutumaan, mutta tulokset ovat paljon palveluja tarvitseville valitettavan laihoja. Monella lapsella ja nuorella oma koti ei ole osannut, jaksanut tai kyennyt tuottamaan heille tukea vaikeina hetkinä palveluviidakossa.

Nuorten puheesta nousee esiin viisi eniten kehittämistä kaipaavaa aihekokonaisuutta: 

1. Kiusaaminen/syrjintä 

2. Koulu kuormittavana paikkana 

3. Luottamuksen murentuminen 

4. Näkymättömät haasteet 

5. Oletukset

Nuorten esiin tuomat kokemukset ovat paikkansa pitäviä, eikä niitä kukaan voi kiistää. Me tarvitsemme varhaisempaa välittämistä, aktiivisempaa puuttumista ja nuorten ottamista tosissaan. Annetaan nuorten uskaltaa tuoda oma äänensä kuuluviin ja, kun nuori uskaltaa suunsa avata, kuunnellaan! Mikäli haluamme parantaa palveluiden laadullista tasoa, on tässä ryhmän kannanotossa paljon reppuun lisättäviä parannuksia palveluihin ja etenkin niiden laatuun. Miten auttaisimme paremmin, kaikkia.

Helsingin NMKY jatkaa jo yli 130 vuotista työtään ulkopuolisuuden, eriarvoisuuden ja syrjässä olemisen kokemusten vähentämiseksi, jotta jokainen voi olla arvokkaana osana yhteisöä. 

Tekstit: Nina Währn, Ville Turkka, Joni Liikala