Olet täällä

Liikuntaetsivätoiminta: Liikkumisen kautta takaisin kouluun tai työelämään 

21.05.2024

Arjessa liikkuminen edistää tutkitusti toimintakykyä ja hyvinvointia. Liikuntaetsivätoiminta on alun perin Helsingin NMKY:n vuonna 2020 lanseeraama toimintamalli, jonka tarkoituksena on lisätä 16–29-vuotiaiden nuorten sekä kotona asuvien yli 55-vuotiaiden fyysistä aktiivisuutta, ja sitä kautta parantaa heidän toimintakykyä arjessa. Toiminta on erityisesti tarkoitettu niille, joilla on vaikea päästä liikkeelle. Liikuntaetsivät auttavat löytämään kohderyhmissä jokaiselle mieluisan tavan liikkua. Liikuntaetsivät tarjoavat monipuolista ja monitasoista liikuntaa, johon kaikkien on helppo osallistua. Hyvässä ja turvallisessa seurassa on mielekästä aloittaa liikkuminen ja näin saada aikaan pysyviä, positiivisia muutoksia arkeen.   

Helsingin NMKY:n liikuntaetsivätoiminta on tavoittanut hankkeen aikana yhteensä 500 nuorta viikoittaisen toiminnan, tapahtumien ja tilaisuuksien avulla. Viikoittain toimintaan osallistuu parhaillaan keskimäärin 30 nuorta. Hyvinvoinnin kohentuminen näkyy toimintaan osallistuneissa, sillä liikuntaetsivätoiminta myötävaikutti viime vuonna 80:lle nuorelle paluun opintojen pariin tai työelämään. 

Ikäihmisten liikuntaetsivätoiminta 

Ikäihmisiä liikuttava liikuntaetsivä Jaana Närvä jumppaa viikoittain yhdeksän ryhmän kanssa sekä käy kuntosalilla tai kävelemässä kahden yksityisasiakkaan kanssa. Ikäihmisillä liikunnan läsnäolo arjessa auttaa heitä pysymään pidempään omatoimisina. Liikuntaetsivä Närvä onkin huomannut isoja positiivisia muutoksia asiakkaittensa fyysisessä kunnossa liikunnan myötä.  

– On palkitsevaa nähdä, kuinka huimasti kaikki asiakkaani ovat kehittyneet hyvin lyhyessäkin ajassa. He huomaavat sen itsekin ja kertovat huomioistaan minulle”, Närvä iloitsee. Fyysisen hyvinvoinnin parantuessa elämänlaatu kohenee ja kokonaisvaltaisesti olo tuntuu paremmalta, energisemmältä ja itsevarmemmalta. LIIKE-hanke totisesti tarjoaa liikkeellä hyvää oloa!  

 STEA ja Helsingin kaupunki rahoittajina  

Liikuntaetsivätoiminta (Liike ja mieli -hanke) on Suomen NMKY liiton koordinoima hanke, jossa ovat mukana Helsingin, Oulun, Tampereen sekä Turun NMKY paikallisyhdistykset. Hankkeen rahoituksesta toimintavuosille 2024-2026 vastaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). Iäkkäiden ihmisten liikkumista edistävää toimintaa Helsingin NMKY:ssä tukee Helsingin kaupunki. 

 

Videon on kuvannut ja editoinut LIIKE-hankkeessa mukana oleva nuori.