Olet täällä

Helsingin NMKY käynnistää STEAn tukemana Näkymättömät isät -kehittämishankkeen

28.02.2024

Näkymättömät isät -hanke keskittyy tukemaan ja vahvistamaan maahan muuttaneiden isien vanhemmuutta ja maahanmuuttajataustaisten perheiden hyvinvointia.

Helsingin NMKY aloittaa uusia kehittämishankkeita, joille sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA myönsi avustuksen viime vuoden lopulla. STEAn myöntämät avustukset mahdollistavat Helsingin NMKY:ssä hyvän tekemisen.

Näkymättömät isät -hankkeen kohderyhmiä ovat eronneet ja erouhan alla elävät maahan muuttaneet isät sekä eroperheiden kanssa työskentelevät ammattilaiset.

- Hankkeen ensimmäisen toimintavuoden tavoitteena on tiedon kokoaminen maahan muuttaneiden, eronneiden tai erotilanteessa olevien isien tilanteesta ja tarpeista yhteistyössä kohderyhmän ja maahan muuttaneiden omien yhteisöjen ja asiantuntijoiden kanssa. Samalla kootaan tietoa myös vanhempia ja perheitä kohtaavien ammattilaisten osaamisen kehittämiseen liittyvistä tarpeista ja palveluiden saatavuudesta, Helsingin NMKY:n maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö Sonja Hirvonen avaa.

Hankkeen seuraavissa vaiheissa toteutetaan kerätyn tiedon pohjalta muotoiltua, kohderyhmän tarpeisiin vastaavaa toimintaa, jonka avulla lisätään isien vanhemmuuteen liittyvää tietotaitoa ja voimavaroja. Olennainen osa hanketta on tiedon levittäminen ja kohderyhmän näkyväksi tekeminen. Toiminnassa syntyneiden havaintojen pohjalta pyritään muotoilemaan konkreettista tietoa ja työkaluja perheitä kohtaavien ammattilaisten työn tueksi. Tavoitteena on myös lisätä monikulttuurisia perheitä koskevan keskustelun moniäänisyyttä ja palvelujen saavutettavuutta: yhteisölähtöisen lähestymistavan avulla nostetaan esiin kohderyhmän omia kokemuksia ja tarpeita ja lisätään luottamusta suomalaista palvelujärjestelmää kohtaan. Hanke on kolmivuotinen.