Olet täällä

YHDISTYS

Helsingin NMKY (Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys) On perustettu vuonna 1889. Sen perustajajäseniä olivat mm. Sakari Topelius ja Arthur Hjelt. Helsingin NMKY tunnetaan työstään nuorisotyön uranuurtajana . Helsingin NMKY on ollut käynnistämässä merkittäviä työmuotoja historiansa aikana. Näistä tunnetuimpia ovat koripallon tuonti Suomeen(Vilho Nuoreva) sekä partiotoiminnan (Verneri Louhivuori) ja kerhotoiminnan käynnistäminen Suomessa.

Nykyisin Helsingin NMKY tarjoaa monipuolisia harrastusmahdollisuuksia lapsille, nuorille ja aikuisille. Toiminta pitää sisällään mm. kerhoja, liikuntaa, musiikkia, partiota, seikkailua, erilaisia tapahtumia, kursseja ja monipuolisen leiritarjonnan. Helsingin NMKY:n viikoittaisen toiminnan piirissä on lähes 4500 lasta, nuorta ja aikuista. Kohtaamisia eri toimintamuotojen kautta  toteutettiin yli 400 000 (2016).

Helsingin NMKY kuuluu kansainväliseen NMKY (YMCA) – liikkeeseen, joka on maailman suurin ei-poliittinen nuorisoliike. Toiminta perustuu kolmioperiaatteelle, jossa on keskeistä ihmisen henkisen, hengellisen ja fyysisen elementin tasapainoinen kehittäminen.

MALININ PIIRI

Näytä lisää...

Malinin piiri Suomen vanhin yhtä jaksoisesti kokoontunut raamattupiiri. Sen aloitti rovasti ja Helsingin NMKY:n pääsihteeri Artur Malin 1890-luvulla. Malinin piiri tuo nykypäivään YMCA-liikkeen perustajan George Williamsin aloittaman työmuodon, jossa Raamatun tekstin pohjalta keskustellaan ajankohtaisista teemoista.  Jo Williamsin ajoista lähtien perinteenä on ollut nauttia lounas kokoontumisen yhteydessä.

Malinin piiri kokoontuu joka toinen maanantai ravintola Arthurissa (Vuorikatu 19). Lounas klo 12 ja raamattupiiri klo 13. Malinin piiri osallistuu torstain viikkomessuun Tuomiokirkossa klo 12 n. kerran kuukaudessa.  

Tervetuloa!

Timo Laulaja, pääsihteeri

0505292941

timo.laulaja@hnmky.fi

ORGANISAATIO JA HALLITUS

Näytä lisää...
Helsingin NMKY

Hallituksen puheenjohtaja

Hannu Niskanen

Varapuheenjohtaja

Pentti Miettinen

 

Juha Matti Holopainen

Timo Lappalainen

Markku Lohikoski

Lauri Mäki

Milla Mäkinen

Pertti Salmela

Marko Airamaa

Reijo Tuori

 

HELSINGIN NMKY:N ARVOT JA STRATEGIA 2016-2020

Näytä lisää...

PÄÄMÄÄRÄ

Helsingin NMKY ry on yhteisö, joka tuottaa merkitystä elämään. Sillä on näkyvä ja selkeä rooli lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäjänä.

 

PERUSTEHTÄVÄ

Helsingin NMKY toimii kristillisten arvojen pohjalta kokonaisvaltaista hyvinvointia vahvistaen. Toiminnan keskiössä ovat lapset ja nuoret.

 

ARVOT

Helsingin NMKY on osa kansainvälistä NMKY–liikettä, jonka keskeinen arvo on yksilön henkisen, hengellisen ja fyysisen kasvun tukeminen (ns. kolmioperiaate).

Toiminta on helposti saavutettavaa, monipuolista ja ihmisen yksilöllisyyttä kunnioittavaa. Toiminnassa on mahdollisuus kokea yhteisöllisyyttä.

Kristilliset arvot näkyvät toiminnassa mm. erilaisuuden hyväksymisenä ja työskentelynä yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi. Näiden pohjalta luodaan ympäristö, jossa rakkaus ja ymmärrys lisääntyvät.

 

STRATEGISET PAINOPISTEALUEET

 Lasten ja nuorten kasvun ja osallisuuden jatkuva tukeminen – Empowering young people

  • Turvallinen kasvu ja -oppimisympäristö, jossa monipuoliset keinot kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen. Tarjotaan tukea vapaa-aikaan, opiskeluun ja työelämään siirtymiseen.
  • Toiminta vastaa lasten ja nuorten tarpeita ja toiveita – yhdistys on mahdollistaja!
  • Kasvatuskumppani perheille, kouluille ja muille toimijoille

Helsingin NMKY on merkitystä tuottava yhteisö

  • NMKY–yhteisöllisyyden lisääminen: eri toimintojen välisen yhteistyön lisääminen
  • Jäsenten osallisuuden edistäminen
  • Hyvinvoiva, motivoitunut ja sitoutunut työyhteisö

Helsingin NMKY on näkyvä ja luotettava toimija

  • Toiminta vetovoimaista ja tarpeesta lähtevää – Teot puhuvat!
  • Viestinnän kehittäminen – puhutaan ymmärrettävästi ja yhtenevästi
  • Toiminnan laadun kehittäminen

NMKY TAUSTA

Näytä lisää...

NMKY-liike (Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys) sai alkunsa Lontoossa 1844. Liikkeen perustaja oli George Williams, joka oli huolestunut aikansa nuorten kasvupohjasta ja vapaa-ajan harrastus- ja toimintamahdollisuuksista. Nykyisin NMKY:n toimintaan osallistuu noin 58 miljoonaa ihmistä 11.220 paikallisyhdistyksessä yli 130 maassa.


NMKY:n maailmanliitto perustettiin Pariisissa 1855, jolloin kirjatussa Pariisin Baasiksessa määriteltiin NMKY:n toiminta-ajatus. Näitä toimintaperiaatteita on täsmennetty Kampalan maailmankokouksessa 1973 (ns. Kampalan prinsiipit).

Suomeen NMKY tuli vuonna 1886 ja nykyisin toimintaa on noin 40 yhdistyksessä eri puolilla Suomea. Helsingissä NMKY-toiminta alkoi v.1889, jolloin Helsingin NMKY perustettiin.