Olet täällä

TYÖPAJA

Helsingin NMKY

NUORISO-, LIIKUNTA- JA HYVINVOINTIALOJEN TYÖPAJA

Y-Care nuoriso-, liikunta- ja hyvinvointialojen työpajan kautta alle 29-vuotiailla nuorilla on mahdollisuus tutustua ja saada kokemusta kyseisiltä aloilta. Työpaja tukee nuorta kokonaisvaltaisesti.  Työpajajakso koostuu työssäoppimisesta sekä yksilö- ja ryhmävalmennuksesta. Työpajajakson kesto ja sisältö vaihtelevat yksilöllisten tavoitteiden mukaan.  Työpaja voi tukea koulutukseen ja työelämään hakeutumisessa tai esimerkiksi kesken jääneen tutkinnon loppuun suorittamisessa.

Työpajan toimialueena on pääkaupunkiseutu. Työpaja on niin sanottu seinätön työpaja, joka toimii useissa eri toimipaikoissa valmentautujien tarpeiden mukaan.Työpaikat sijaitsevat Helsingin NMKY:ssä tai sen kumppanuusorganisaatioissa.

Y-Care työpajan toimintaa rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Y-Care työpajatoiminnasta vastaa Ville Turkka ja ohjaajina toimivat Tomi Helvelahti ja Ville Ahonen

5917
5542
5638

STARTTI

Näytä lisää...

MATALANKYNNYKSEN STARTTIVALMENNUSTA ALLE 29 -VUOTIAILLE NUORILLE

Ois kiva, kun ois joku mesta missä käydä päivittäin, sais vähän arkee tähän hommaan ja ois sit valmiimpi seuraavaan juttuun. Siel ois jengiä, joka jeesais näissä loputtomissa kysymyksissä ja pääsis ees vähän eteenpäin.

No nyt sellanen on! Y-Care startti -jaksoille sä oot tervetullut just ihan sellasena ku sä oot.

n. 8 viikon jakson aikana opetellaan arjen hallintaa, laitetaan rytmiä elämään sekä saadaan tietoa eri palveluista ja tukimuodoista, jotka helpottavat omaa elämää.

Tarkemmat tiedot jaksojen aloitusajoista, ilmoittautumisesta jaksoille yms. saat STARTIN valmentajilta:

5541
5638

NUORELLE

Näytä lisää...

Oletko sä alle 29-vuotias nuori, jolla ei ole koulu- tai työpaikkaa. Kiinnostaisko mahdollisesti duunit lasten tai nuorten kanssa esim. nuorisotalolla, liikuntakerhoissa tai iltapäiväkerhossa. Me oltais täällä ihan sua varten!

Y-Care työpajassa sä pääset ihan oikeeseen duunipaikkaan työharjoitteluun tai työkokeiluun, jossa Työvalmentaja opastaa, kuinka tätä duunia tehdään. Lisäksi saat Yksilövalmentajalta apua kouluun/duuniin pääsemisessä ja elämiseen yleensä liittyvissä jutuissa. Pääset myös Ryhmävalmennuksessa näkemään muita ihan samassa tilanteessa olevia nuoria ja saat tietoa sekä osaamista nuoriso-, liikunta ja hyvinvointialasta. Työpajajakson kesto on susta itestät kiinni, mut maksimissaan se on 6kk.

Jos pelkkä sohvalla makaaminen ei oikein nappaa, ni tuu Y-Care työpajaan. Mukaan pääset helposti, soitat vaan tai laitat sähköpostia. Lähetään rakentaa sun tulevaisuutta!

Y-CARE VALMENNUSMUODOT

Näytä lisää...

Työvalmennus: Työvalmennus koostua pääsääntöisesti työkokeilusta ja sen ohjaamisesta, eli oikealla työpaikalla työn tekemisestä. Työkokeilusopimus tehdään HNMKY:n, TE-toimiston ja nuoren välille. Y-Care työpaja on ns. seinätön työpaja, eli työkokeilu voi muodostua useamman eri organisaation toiminnassa mukana olosta, jonka organisoi HNMKY. Työkokeilu on aina nuoren tarpeista lähtevää ja se voi kestää 1-6kk. Työpaikalla työvalmentaja ohjeistaa ja opastaa nuorta toimimaan kulloisenkin työpaikan pelisääntöjen mukaan. Y-Care työpaja tarjoaa työkokeilupaikoille opastusta, ohjeistusta ja tarpeen mukaan koulutusta työvalmennuksen liittyen.

Yksilövalmennus: Y-Care työpajan yksilövalmentajina toimii Helsingin NMKY:n ammattitaitoiset ja kokeneet työntekijät, jotka ohjaavat, auttavat ja opastavat koko työpajajakson ajanKaikilla yksilövalmentajilla on omat osaamisalueet ja ykslövalmentaja valitaan nuorelle sen mukaan, kenen osaamisesta on nuorelle eniten hyötyä. Käytännössä yksilövalmentajan kanssa suunnitellaan työpajajaksolle tavoitteet ja aikataulut sekä seurataan omaa kehitystä työpajajakson aikana. Yksilövalmentaja tapaa nuoren työympäristössä vähintään kerran viikossa.

Ryhmävalmennus: Y-Care työpajassa toimii yhtä aikaa useita nuoria, jotka ovat kiinnostuneita nuoriso-, liikunta- tai hyvinvointialoista. Yksilöllisen valmennuksen lisäksi työpajatoiminnassa hyödynnetään ryhmätoimintaa, jossa erilaisten menetelmien avulla opetellaan esimerkiksi työelämätaitoja. Ryhmässä valmentautuja tapaa muita samassa tilanteessa olevia nuoria ja saa heiltä vertaistukea. Ryhmävalmennuksia pidetään kerran viikossa.

OPISKELU TYÖPAJASSA

Näytä lisää...

Teemme Y-Care työpajassa koulutusyhteistyötä useiden eri oppilaitosten kanssa koulu-, opisto- ja ammattikorkeakoulutasolla. Esimerkiksi oppisopimusopiskelijoitamme opiskelee tällä hetkellä useissa eri oppilaitoksissa Etelä-Suomen alueella. Oppisopimuskoulutuksista tehdään kirjallinen määräaikainen sopimus yhdessä oppisopimuskoulutusta järjestävän oppilaitoksen kanssa.

Y-Care työpajassa on myös mahdollista suorittaa keskenjäänyt tutkinto loppuun ja näin ollen saada tarvittava pätevyys työelämään. Lisäksi työskentelemme sen eteen, että aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen mahdollistaisi nopean pääsyn työelämään. Tämmöisessä tapauksessa esimerkiksi maahanmuuttajat, joilla on jo ammatti, mutta ei suomalaista pätevyyttä toimia kyseisessä ammatissa, saisivat nopeammin tarvittavan muodollisen pätevyyden ja saisivat siten mahdollisuuden työllistyä Suomessa. Mikäli työllistyminen on vaikeaa puutteellisen kielitaidon vuoksi, niin Y-Care työpajan kautta voidaan tukea myös kielenoppimista.

Y-CARE TYÖPAJAN AVOIMET PAIKAT

Näytä lisää...

Y-CARE TYÖPAJA ETSII NUORISO-, LIIKUNTA- JA HYVINVOINTIALASTA KIINNOSTUNEITA ALLE 29-VUOTIAITA NUORIA TYÖPAJAJAKSOLLE.

Työpajajakso koostuu käytännössä työvalmennuksesta (työkokeilu/työharjoittelu) sekä yksilö- ja ryhmävalmennuksesta. Työpajajakson kesto ja sisältö vaihtelevat yksilöllisten tavoitteiden mukaan. Jokainen jakso räätälöidään yksilöllisesti tarpeiden ja tavoitteiden mukaan.

Työvalmennuksessa on etua ulospäinsuuntautuneesta luonteesta ja positiivisesta asenteesta. Innostuneisuus ja halu työskennellä ihmisten kanssa ovat tärkeitä ominaisuuksia ohjaajalle. On hyvä jo etukäteen tiedostaa, että eteen tulla henkisesti hyvinkin haastavia tilanteita, joten rauhallisuus ja ”hyvät hermot” auttavat jaksamaan haasteissa.

Yli 3kk mittaisissa työpajajaksoissa nuoren on esitettävä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote; Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002).

 

ESIMERKKEJÄ TYÖVALMENNUSPAIKOISTA JA TYÖN SISÄLLÖISTÄ, JOIHIN VOIT HAKEA:

Iltapäiväkerho-ohjaajan työpajapaikkoja

Iltapäiväkerhossa toimit ensimmäisen ja toisen luokan oppilaiden kanssa koulun jälkeisessä iltapäivätoiminnassa. Päivä koostuu lasten kanssa pelaamisesta, läksyissä avustamisessa sekä ohjatun toiminnan toteuttamisesta. Iso osa työtä on myös vanhempien kohtaaminen ja heidän kanssaan yhteistyön tekeminen. Työtehtävät ovat monipuolisia ja päivien sisällöt vaihtelevat suuresti. Työ on siis aina mielenkiintoista ja positiivisella tavalla ennalta-arvaamatonta. Iltapäiväkerhopaikkoja on tarjolla ympäri pääkaupunkiseutua.

Leikkipuisto-ohjaajan työpajapaikkoja

Leikkipuistot tarjoavat turvallisen ajanviettopaikan ja mielekästä tekemistä lapsiperheille ja koululaisille. Leikkipuistoissa järjestetään ohjattua ulko- ja sisätoimintaa lapsille, lapsiperheille ja varhaisnuorille arkisin klo 9.00-17.00 välisenä aikana. Helsingissä on yli 60 leikkipuistoa.

Nuorisotalo-ohjaajan työpajapaikkoja 

Nuorisotalo-ohjaajan työpajapaikkoja tarjoavat useat järjestöt ja Helsingin kaupungin nuorisoasiankeskus. Helsingissä on yli 60 erilasta nuorisotilaa ympäri Helsinkiä. Kohderyhmämänä ovat pääsääntöisesti 10–18-vuotiaat nuoret. Työtehtävät ovat monipuolisia ja päivien sisällöt vaihtelevat suuresti. Työ on siis aina mielenkiintoista ja positiivisella tavalla ennalta-arvaamatonta. Työ on ilta ja viikonloppupainotteista.

Liikuntakerhojen ohjaajan työpajapaikkoja

Helsingin NMKY:n ja yhteistyökumppanien liikuntaerhoissa kohtaat asiakkaita vauvasta vaariin. Liikuntakerhojen sisällöt ovat monipuolisia ja ne sijaitsevat ympäri Helsinkiä, joten työ sisältää paljon matkustamista Helsingin sisällä.

 

Mikäli listalla ei ollut sinulle sopivaa paikkaa voit silti olla yhteydessä. Etsitään yhdessä juuri sinulle sopiva työpajajakson työvalmennuspaikka.

Mikäli olet kiinnostunut työpajajaksosta Y-Care työpajassa, niin ota yhteyttä:

5542
5638

YHTEISTYÖKUMPPANILLE

Näytä lisää...

Helsingin NMKY:n Y-Care työpaja tarjoaa alle 29-vuotiaille nuorille mahdollisuus tutustua ja kouluttautua nuoriso-, liikunta- ja hyvinvointialojen kohtaamisammatteihin. Räätälöimme työpajajakson jokaiselle valmentautujalle erikseen yhdessä valmentautujan, Y-Care työpajavalmentajien ja yhteistyötahojen kanssa. Yksilövalmentaja kulkee valmentautujan rinnalla tarpeen mukaan läpi koko työpajajakson, tukien häntä arjenhallinnassa. Yksilövalmennuksen lisäksi hyödynnämme ryhmätoimintaa, jossa erilaisten menetelmien avulla opetellaan esimerkiksi työelämätaitoja. Työpajatoiminnan avulla Helsingin NMKY toteuttaa NMKY:n maailmanliiton missiota ”empowering young people”.

Teemme Y-Care työpajassa koulutusyhteistyötä useiden eri oppilaitosten kanssa koulu-, opisto- ja ammattikorkeakoulutasolla. Työpajassa on myös mahdollista suorittaa keskenjäänyt tutkinto loppuun ja näin saada tarvittava pätevyys työelämään. Lisäksi työskentelemme sen eteen, että aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen mahdollistaisi nopean pääsyn työelämään esimerkiksi maahanmuuttajille, joilla on jo ammatti, mutta ei suomalaista pätevyyttä toimia kyseisessä ammatissa. Työpajan kautta voidaan myös tukea maahanmuuttajien kielen oppimista, mikäli työllistyminen on kiinni kielitaidosta.

Mikäli olet kiinnostunut esimerkiksi koulutusyhteistyöstä Y-Care työpajan kanssa, edustat lähettävää tahoa tai olisit kiinnostuntu ottamaan työkokeiluun Y-Care työpajanuoren ja haluat lisätietoja Y-Care työpajasta, niin ota yhteyttä:

5536