Olet täällä

MOK

MOK Intercultural Competence Training - Moninaisuus ja kulttuurinen osaaminen

MOK on moninaisten ryhmien ohjaajille ja asiakastyötä tekeville ammattilaisille suunnattu täydennyskoulutus. Tervetuloa kehittämään osaamistasi!

Kulttuurienväliset vuorovaikutustaidot ja moninaisten ryhmien ohjaamistaidot ovat kasvavassa roolissa nykyisessä työelämässämme.  Asiakastyö, ohjaaminen ja johtaminen vaativat kykyä kohdata erilaisista taustoista tulevia henkilöitä. Kulttuurienväliset kohtaamiset rikastavat arkeamme, mutta myös haastavat ajatteluamme ja antavat mahdollisuuden kehittyä ohjaajina. MOK-täydennyskoulutus tarjoaa osaamista kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen, välineitä monimuotoisten ryhmien kanssa työskentelyyn ja mahdollisuuden reflektoida omaa rooliamme ja kokemuksiamme fasilitoidusti pienryhmässä.   

MOK on suunniteltu opettajien, valmentajien, asiakaspalvelijoiden ja ohjaajien tarpeisiin. Koulutuksessa tutustutaan kuuteen käytännönläheiseen menetelmään, joita voit soveltaa työssäsi kaikkiin kulttuurienvälisiin kohtaamisiin. Vahva teoriapohja ja pienet ryhmäkoot mahdollistavat vuorovaikutteisuuden ja omien kokemusten reflektoinnin. Tavoitteena on osallistujan itsetuntemuksen, toimintavarmuuden ja kulttuurienvälisten vuorovaikutustaitojen kehittyminen. Koulutuskielinä suomi ja englanti.

MOK rakentuu viidestä osasta:

1. Kulttuurin vaikutus meihin
2. Kulttuurienväliset vuorovaikutustaidot
3. Ryhmädynamiikka
4. Toiseudesta yhteisöllisyyteen
5. Katse käytänteisiin

Toiminnan rahoittaa STEA.

5636
5707

ESITTELY TOIMINTAVUOSILTA