Olet täällä

Tulevaisuuden osaajat -hankkeessa autetaan erityisesti koulusta pudonneita ja yläkoulun erityisluokissa opiskelleita kesätöiden avulla

28.02.2024

Uuden hankkeen tavoitteena on saada nuoret ymmärtämään tulevan ammattinsa vaatimuksia ja kiinnittymään toisen asteen opintoihin.

Helsingin NMKY aloittaa tänä keväänä uusia kehittämishankkeita, joille sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA myönsi avustuksen viime vuoden lopulla. Maaliskuun alussa käynnistyvä Tulevaisuuden osaajat -hanke keskittyy muun muassa peruskoulunsa päättävien, erityisluokkien ja koulusta kadonneiden nuorten ohjaamiseen toisen asteen opintoihin. Hankkeen avulla heille luodaan joustavia sekä motivoivia ammattitutkintoon valmistavia polkuja.

Hanke on kaksivuotinen ja vuonna 2024 kohderyhmänä ovat peruskoulunsa päättävät ja seuraavan toimintavuoden aikana nykyiset 8-luokkalaiset. Nuorille pyritään hankkimaan kesätyö mahdollisimman läheltä heidän yhteishaussa valitsemaansa alaa. Tavoitteena on saada heidät ymmärtämään tulevan ammattinsa vaatimuksia ja kiinnittymään toisen asteen opintoihin.

- Kesätyön avulla yritämme tuottaa heille nivelvaiheen kesään tekemistä, joka voi parhaimmillaan ennaltaehkäistä monenlaisia epäsuotuisia ja haitallisia kehityssuuntia nuoren elämässä. Hankkeessa mahdollisista nuorista kootaan ryhmä, jonka kanssa käymme säännöllisin väliajoin tutustumassa monipuolisiin työpaikkoihin ja ammatteihin, etenkin sellaisiin ammatteihin, jotka heitä on kiinnostanut kevään yhteishaun aikaan, hankkeen kehittäjä Ville Turkka kertoo.