Olet täällä

TAEKWONDON OSA-ALUEET

MITÄ TAEKWONDO ON?

Helsingin NMKY

Taekwondo tarjoaa monipuolisen harrastuksen, jota kaikenikäiset voivat harjoitella omien tavoitteiden ja kiinnostuksen mukaisesti. Taekwondo on yksilölaji, jota harjoittelemme yhdessä oppien ja toisiamme kannustaen.

Taekwondoa harjoittelemalla voi kehittää muun muassa nopeutta, tasapainoa, liikkuvuutta, koordinaatiokykyä ja voimaa. Taekwondo kehittää fyysisten taitojen lisäksi myös muita ominaisuuksia kuten itsevarmuutta, kärsivällisyyttä ja keskittymiskykyä, mistä olemme nähneet HNMKY:n taekwondotoiminnassa monia upeita kasvutarinoita.

Taekwondossa harjoitellaan monipuolisesti erilaisia potkuja, iskuja, lyöntejä ja torjuntoja, askelia ja asentoja, liikesarjoja (poomse), ottelutekniikkaa ja ottelua (kyorugi) sekä ikä ja taitotaso huomioiden itsepuolustusta (hosinsul) ja murskausta (kyokpa). Treeneissä opetellaan myös koreankielisiä taekwondotekniikoita ja taekwondon harjoittelumuotoja.

Taekwondon osa-alueet

Poomse

Poomse tarkoittaa liikesarjoja, joiden avulla taekwondoharrastajat voivat yksinään harjoitella kamppailua kuviteltuja vastustajia vastaan. Teknisen opetuksen lisäksi liikesarjojen liikkeet ja suunnat kuvastavat jotakin luontoon tai ihmisen ominaisuuksiin liittyvää asiaa. Liikesarjaharjoittelu kehittää tasapainoa, kehonhallintaa ja liikkeiden sulavuutta sekä myös rohkeutta ja itsevarmuutta.

Värivöisille on kahdeksan Taeguk-liikesarjaa ja mustavöisille yhdeksän Yudanja-liikesarjaa. Liikesarjoissa voi kilpailla harrastajatasolta aina MM-tasolle asti. Liikesarjat ovat myös Universiadien virallinen kilpailulaji. HNMKY:n taekwondoharrastajilla on mahdollisuus osallistua liikesarjakilpailuihin, kun ensin harjoitellaan aktiivisesti kisaryhmän treeneissä.

Poomse on tärkeä osa vyökoevaatimuksia keltaisesta vyöstä alkaen. Vyöarvon mukainen liikesarja tulee osata riittävän hyvin saadakseen kutsun vyökokeeseen. Ensimmäinen vyökoe ei vielä sisällä poomse-osuutta. Myös poomsen itsenäinen harjoittelu kotona on tärkeää oppimisen kannalta.

Kyorugi

Kyorugi eli taekwondo-ottelu on kamppailua vastustajan kanssa. Otteluharjoituksissa opetellaan potkuja ja potkuyhdistelmiä, otteluliikkumista ja ottelusääntöjä. Ottelutilanteissa kehitetään teknisten taitojen lisäksi etäisyyden hahmotusta sekä rohkeutta luottaa omaan suoritukseen. Ottelu vaatii hyvää teknistä ja taktista osaamista. Otteluharjoittelussa kehittyy muun muassa nopeus, kestävyys ja voima.

Sparriharjoituksissa simuloidaan ottelukisatilanteita. Pyrkimyksenä on käyttää ottelutekniikoita parin kanssa. Sparriharjoituksessa on välttämätöntä olla käytössä henkiökohtaiset taekwondon ottelusuojat. Ottelussa käytettävät suojavarusteet ovat kypärä, rintapanssari, hammassuoja, sääri- ja käsivarsisuojat, hanskat ja alasuoja.

Parhaiten kyorugi tunnetaan taekwondon kilpaotteluna, jossa täyskontakti on sallittu. Ottelun tarkoituksena on saada pisteitä vastustajan panssariin kohdistuneista potkuista tai lyönneistä sekä päähän (kypärään) kohdistuneista potkuista. Pistekriteerit ovat osuman voima ja vaikutus vastustajaan. Täyskontaktista huolimatta vakavia tapaturmia sattuu harvoin.

Sinisessä panssarissa ottelevaa kutsutaan nimellä Chong (sininen) ja punaisessa panssarissa ottelevaa nimellä Hong (punainen). Turvallisuudesta ja ottelun kulusta vastaa keskustuomari. Pisteitä antavat neljä kulmatuomaria. Taekwondon kilpaottelu sai olympialajin statuksen vuonna 2000.

HNMKY:n taekwondoharrastajilla on mahdollisuus osallistua ottelukilpailuihin, kun ensin harjoitellaan aktiivisesti kisaryhmän treeneissä. Jokaisella on halutessaan mahdollisuus osallistua kilpailuihin, kunhan sitoutuu aktiiviseen harjoitteluun. Harjoittelu tekee kisakokemuksesta miellyttävämmän, varmemman ja turvallisemman. Kilpailla voi aluksi harrastajasarjoissa ja osaamisen kehittyessä myös liiga-sarjoissa sekä kansainvälisellä tasolla. Kisoihin osallistumisen edellytyksenä on säännöllisen kisaryhmässä harjoittelun lisäksi vähintään keltainen vyö taekwondossa. Kisaosallistumiseen ei ole ikärajaa. Kilpailuihin voi osallistua niin harrastusmielessä kuin kilpaurheilijaksi kehittyen. Seurassamme on mahdollisuus saada valmentajien ja muun kisaryhmän tuki omaan kilpaharjoitteluun, mikäli olet valmis sitoutumaan pitkäjänteisesti aktiiviseen ja säännölliseen treenaamiseen. Valinta on sinun!

Kyukpa

Kyukpa eli murskaus on menetelmä, jolla voi testata taekwondotekniikoiden voimakkuutta. Sopivia materiaaleja ovat esimerkiksi puu ja tiilet. Yleisimmät murskauksessa käytettävät vartalon osat ovat nyrkki, kämmensyrjä, jalan ulkosyrjä, päkiä tai kantapää.

Murskauksen onnistuminen riippuu tekniikan nopeudesta, voimakkuudesta ja voiman oikeasta suuntaamisesta. Vaikka isku olisi kuinka nopea ja voimakas, murskaus ei onnistu, ellei voima suuntaudu oikealla tavalla murskattavan kohteen läpi. Tässä korostuu keskittymisen ja oikean asenteen osuus.

Murskausta ei ole hyvä harjoitella päivittäin, sillä keho joutuu siinä tarpeettoman suuren rasituksen alaiseksi. Kasvuikäisten murskausharjoittelussa pitää olla erityisen huolellinen ja painopiste on oltava ehdottomasti taitomurskauksessa, ei voimamurkauksessa. Murskausta harjoitellaan pääosin ylemmillä värivöillä.

Hosinsul

Taekwondossa harjoitellaan myös hosinsul eli -itsepuolustustaitoja erityisesti lähestyessä kohti mustan vyön arvoa. Parhaimmillaan itsepuolustustaidot mahdollistavat puolustautumisen vahingoittamatta vastustajaa pahasti. Niiden harjoitteleminen on suotavaa sekä oman turvallisuuden, moraalisten seikkojen ja Suomen lain kannalta.

Itsepuolustusharjoitteissa opetellaan reagoimaan riittävän ajoissa ja oikealla tavalla, säilyttämään harkintakyky sekä pysymään hyvässä tasapainossa. Taekwondotekniikat toimivat parhaiten pystyasennossa ja pystystä on helpointa suojata itseään ja juosta karkuun tarvittaessa. Itsepuolustustekniikoiden on oltava riittävän yksinkertaisia, nopeita ja tehokkaita, jotta ne toimisivat epäedullisissakin olosuhteissa.

Mudo-ohjeet

Taekwondoon olennaisena osana kuuluvat kuusi ohjetta (mudo-ohjeet): käytös, vaatimattomuus, kärsivällisyys, uhrautuvaisuus, kunnioitus sekä mielen ja kehon puhtaus.