Olet täällä

Tavoitteet

Helsingin NMKY

Tavoitteemme on edistää yhteisöllisyyttä, tasa-arvoa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta pääkaupunkiseudulla. Unelmamme on nähdä moninainen Suomi toteuttamassa itseään, eritoten opiskelun, työn ja toiminnan kautta.

Konkreettisia tavoitteita toimintaan osallistuvalle:

Olen saanut työllistymistä tukevia valmiuksia ja taitoja ryhmä- ja koulutustoiminnassa

  • Suomen kielen taidot ovat kehittyneet
  • Työnhakutaidot ovat kehittyneet
  • Työllistymistä edistävät verkostot ovat laajentuneet

Minun kokonaisvaltainen toimintakykyni ja osallisuuteni on vahvistunut toiminnan myötä

  • Koen saavani vertaisryhmältä henkistä tukea ja rohkaisua
  • Olen aktivoitunut sosiaalisesti – saa uusia kontakteja elämäänsä
  • Olen löytänyt itselleni ryhmän/ yhteisön