Olet täällä

Oppiaineet

PIANO

Näytä lisää...

Tervetuloa kaikki ikään tai tasoon katsomatta opiskelemaan pianonsoittoa! Pianonsoitto opiskellaan ammattitaitoisten opettajien johdolla soittotunneilla. Soittotuntien välillä ohjelmistoa harjoitellaan kotona.

Musiikkiopistossa pianonsoittoa opiskellaan soittoteknisten harjoitusten, kuten asteikkojen ja etydien hallinnan sekä taiteellisemman ohjelmiston kautta. Oppilas omaksuu pikkuhiljaa erilaisia musiikinhistoriallisia tyylisuuntia ja kasvattaa teknistä valmiuttaan.

Opintomateriaaleina käytetään Suomessa yleisesti hyväksyttyjä ja käytössä olevia pianokouluja.
Oppilailla on lukuvuoden aikana mahdollisuus soittaa erilaisissa matineoissa. Tasosoittoja järjestetään yleensä syys- ja kevätlukukausien päätteeksi.

Opettajat:

5690
5691

VIULU JA ALTTOVIULU

Näytä lisää...

Musiikkiopiston viulun ja alttoviulunsoitonopiskelijat ovat monen ikäisiä ja tasoisia: mukana on lapsia ja aikuisia, harrastajia ja pidemmälle ehtineitä ja tähtääviä. Soiton voi aloittaa noin 3-4 vuotiaana. HNMKY:ssä viulunsoittoa on opetettu jo toistakymmentä vuotta.

Viulunsoittoa opiskellaan soittoteknisten harjoitusten, kuten asteikkojen ja etydien hallinnan sekä taiteellisemman ohjelmiston kautta. Oppilas omaksuu pikkuhiljaa erilaisia musiikinhistoriallisia tyylisuuntia ja kasvattaa teknistä valmiuttaan. Painotamme viulunsoitonopetuksessa myös pienryhmissä soittamista!

Viulun ja alttoviulunsoitonopiskelijoilla on mahdollisuus opiskella myös kamarimusiikkia pienryhmissä. Kamarimusiikkikokeilu sai alkunsa syyslukukaudella 1995 ja on vakiinnuttanut paikkansa yhteismusisointimuotona positiivisilla esiintymiskokemuksillaan.

Viulunsoitonopiskelijat esiintyvät musiikkiopiston matineoissa sekä oman instrumenttinsa luokkatunneilla. Omassa pääinstrumentissa on mahdollisuus suorittaa musiikkiopiston oppimäärä.

Opettaja:

5689

HUILU

Näytä lisää...

Huilu kuuluu äänialoiltaan puupuhallinperheen korkeimpiin soittimiin. Huilun ääntä voi kuvailla kirkkaaksi, kuulaaksi, moniväriseksi ”vedenpeiliksi”.

Huilun soittamisen voi aloittaa noin 7-11 vuoden ikäisenä. Instrumenttia opiskellaan viikottaisten soittotuntien ja kotona tapahtuvan harjoittelun kautta. Soitonopiskeluun kuuluu myös muiden solististen instrumenttien tavoin musiikinteorianopiskelu. Yhteiset joulu- ja kevätmatineat tarjoavat kaikille esiintymismahdollisuuksia.

Soitonopiskelun lähtökohtana on jokaisen henkilökohtaisten musikaalisten taitojen löytäminen ja kehittäminen. Jokaisen oma halu ja mielenkiinto sekä innostus on tärkeintä. Soitonoppimiseen ei ole olemassa ”taikakeinoja”, vaan jokainen voi oppia harjoittelemalla ja yrityksen ja erehdyksen kautta. Aikaa harjoittelulle tulisi olla riittävästi.

Huilu kuuluu äänialoiltaan puupuhallinperheen korkeimpiin soittimiin. Huilun ääntä voi kuvailla kirkkaaksi, kuulaaksi, moniväriseksi ”vedenpeiliksi”.

Huilun soittamisen voi aloittaa noin 7-11 vuoden ikäisenä. Instrumenttia opiskellaan viikottaisten soittotuntien ja kotona tapahtuvan harjoittelun kautta. Soitonopiskeluun kuuluu myös muiden solististen instrumenttien tavoin musiikinteorianopiskelu. Yhteiset joulu- ja kevätmatineat tarjoavat kaikille esiintymismahdollisuuksia.

Soitonopiskelun lähtökohtana on jokaisen henkilökohtaisten musikaalisten taitojen löytäminen ja kehittäminen. Jokaisen oma halu ja mielenkiinto sekä innostus on tärkeintä. Soitonoppimiseen ei ole olemassa ”taikakeinoja”, vaan jokainen voi oppia harjoittelemalla ja yrityksen ja erehdyksen kautta. Aikaa harjoittelulle tulisi olla riittävästi.

Opettaja:

5561

LAULU

Näytä lisää...

Tervetuloa opiskelemaan laulua!

Laulunopiskelu on aikaa ja kärsivällisyyttä vaativaa mutta antoisaa työtä. Koska ääni on yksilöllinen instrumentti, laulutekniikan kehittyminen vaihtelee paljon oppilaasta riippuen. Tämä seikka on hyvä tiedostaa ennen laulunopiskelun aloittamista.

Laulua opiskellaan teknisten harjoitusten ja taiteellisen ohjelmiston kautta. Oppilas omaksuu pikkuhiljaa erilaisia musiikinhistoriallisia tyylisuuntia ja kasvattaa lauluteknistä valmiuttaan.

Laulunopiskelua ei voi aloittaa kovin nuorena, koska ääni ei ole kehittynyt. Noin 17 vuotta on alaikäraja, ennen kuin voidaan aloittaa laulutekniikan järjestelmällinen kehittäminen. Avoimella osastolla oppilas voi klassisen ohjelmiston ohella opiskella myös kevyempää musiikkia.

Opettajat:


Mika Nikander
Opettaja: Laulu

5560
10591
5695

KANTELE

Näytä lisää...

Tervetuloa opiskelemaan kanteleensoittoa viisikielisellä tai isolla,
36-38 -kielisellä kanteleella. Opintomateriaalina käytetään Suomessa laajasti käytössä olevia kanteleoppaita. Niitä on ilmestynyt uusia, nimenomaan alkeismateriaalia, runsaasti viime vuosina.
Kanteleessa on kaunis ja naapuriystävällinen ääni. Soittajansakin se lumoaa.
Ohjelmistossa on aluksi lastenlaulu- ja kansansävelmäsovituksia.
Kanteleella voidaan soittaa myös eri aikakausien harppu- ja piano-ohjelmistoa, kunhan kromatiikkaa ei ole liikaa. Kanteleelle on myös sävelletty musiikkia. Kurssitutkinto-ohjelmisto on siis monipuolinen myös kanteleella. Vuositutkintoja suoritetaan keväisin esim konserttiesiintymisen muodossa. Kannelta on helppo lähestyä ja viisikielinen kannel on alkajalle kevyt kantaa!

Opettaja:

5693

Kitara ja sähkökitara

Näytä lisää...

Kitara on yksi NMKY:n musiikkiopiston suosituimmista soitinvalinnoista. Oppilaat ovat innostuneita ja kehittyvät hyvin yksilöllisesti ja monipuolisesti.

Kitara valitaan soittimeksi monista eri syistä. Niitä ovat esim. kitaran kaunis ja pehmeä (myös naapuriystävällinen) ääni, monipuolisuus, käytännöllisyys ja kohtuullinen hinta. Kitara on jalo ja romanttinen soitin, jonka perinteet ulottuvat Espanjaan aina 1700-luvulle asti. Soitin soveltuu kaikkien aikakausien, myös nykymusiikin soittamiseen.

Kitaransoittoa harjoitellaan opettajan opastamilla tunneilla ja itsenäisesti kotona. Oppilaat esiintyvät erilaisissa matineoissa; esimerkiksi joulun alla ja keväisin järjestämme tunnelmallisen kitaristien konserttitilaisuuden, johon pääsevät mukaan kaikki halukkaat. Lisäksi opiskelussa on mahdollisuus kitaristeille järjestettävään kamarimusiikkitoimintaan. Tervetuloa tutustumaan!

Opettaja:

6454

SÄVELLYS

Näytä lisää...

Sävellyksen opetuksen tarkoituksena on tukea oppilasta itsenäisessä sävellystyössä.
Sävellystä voivat opiskella niin harrastajat kuin ammattiin tähtäävätkin.

Opettaja:

5714

VAPAASÄESTYS

Näytä lisää...

Pianon vapaa säestys tarkoittaa kappaleiden soittoa sointumerkeistä tai korvakuulolta.

Tunneilla opitaan perustiedot ja -taidot, fraseerausta, improvisaatiota sekä harmoniaopin alkeita. Opetus etenee oppilaan kykyjen pohjalta, joten se sopii niin aloittelijalle kuin pidemmälle ehtineellekin. Soittotuntien välillä ohjelmistoa harjoitellaan kotona. Käymme läpi haluamasi rytmimusiikin lajin (pop, rock, iskelmä, jazz, latin) eri tyylejä, ghost-sävelten käyttöä, sormibalanssia sekä kolmimuunteisuuden estetiikkaa. Kaikissa eri musiikkityyleissä harjoitetaan pianon soinnin muodostamista ja soittamisen eri tekniikoita. Halutessasi perehdytään myös pianonsoiton ja laulamisen yhdessä tuomiin haasteisiin. Lukuvuoden aikana on mahdollisuus soittaa erilaisissa matineoissa. Vapaa säestystä voivat opiskella kaikenikäiset.

Tervetuloa mukaan!

Opettaja:

5691

MUSIIKIN TEROIA

Näytä lisää...

Musiikinteoria oppiaineena perehdyttää länsimaisen musiikin teoreettisiin perusteisiin ja lainalaisuuksiin. Samalla se tukee solistisen aineen opiskelua. Musiikkiopiston puolella musiikinteorian opinnot ovat pakollisia. Teoriaopinnot sisältyvät lukukausimaksuihin musiikkiopiston ja avoimen osaston puolella.

Suosittelemme, että oppilas suorittaa samaan aikaan vastaavan tasoista teoria-ainetta ja solistista tutkintoa.

Opetus alkaa kunkin lukukauden syksyllä samaan aikaan kuin avoimen osaston opetus. Syksyllä alkaville teoriatunneille ilmoittaudutaan alustavasti keväällä. Ensimmäistä opiskeluvuottaan aloittavat ilmoittautuvat syksyllä.

Musiikin teorian ryhmäopetus sisältyy lukukausimaksuun.

Lisätietoja:
Anu Kurkaa 050-3033052 arkisin klo 9-13.

 

Opettaja:

5714

KAMARIMUSIIKIN OPETUS

Näytä lisää...

HNMKY:n soitinpuolen kamarimusiikista vastaa Pia Sävelkoski.
Kokoonpanoja on lukukauden aikana ollut periodeittain.
Ryhmiä kootaan tapauskohtaisesti.

Lisätietoja:

5689