Olet täällä

MUSIIKKIOPISTON LUKUVUOSI 2023 - 2024

ILMOITTAUMINEN: Keväästä 2023 alkaen ei enää järjestetä erillisiä pääsykokeita musiikkiopisto-linjalle. Ilmoittautuminen ja lisätietoja musiikkiopiston rehtorilta: anu.kurkaa@hnmky.fi

Kaikki uudet oppilaat aloittavat opintonsa avoimella linjalla. Aikaisintaan seuraavan lukukauden alussa alle 29-vuotiaat opiskelijat voivat opettajansa suosituksesta ja rehtorin päätöksellä siirtyä musiikkiopisto-linjalle.

Tätä käytäntöä sovelletaan myös kaikkiin jo aloittaneisiin avoimen linjan oppilaisiin.

Musiikkileikkikouluihin ja avoimelle osastolle otetaan oppilaita ilmoittautumisjärjestyksessä ja myös kesken lukukauden.

 

SYYSLUKUKAUSI 2023

Musiikkiopistolinja 14.8. - 15.12.2023

Avoin linja 4.9. - 15.12.2023

Syysloma viikolla 42 (16 - 22.9.2023)

LUKUKAUSIMAKSUT SYYSKAUDELLA 2023

Lukukausimaksu määräytyy tunnin pituuden ja osaston mukaan seuraavasti:


Musiikkiopisto

Pääaine 45 min, 495 €, sisältää 17 viikkotuntia syksyllä, 18 viikkotuntia keväällä.
Sivuaine 30 min, 363€, sisältää 14 viikkotuntia.

Avoin osasto
45 min, 595 €, sisältää 14 viikkotuntia
30 min, 428 €, sisältää 14 viikkotuntia

Teoria pääaineena, ryhmäopetus, 118 €, sisältää 14 (45 minuutin) viikkotuntia.

Soitinopetuksen kausimaksut sisältävät musiikin teorian yhden aineen ryhmäopetuksen.

Kalenterivuoden alussa laskutamme kausimaksun lisäksi sääntöjemme mukaisen vuosittaisen jäsenmaksun, 50 € / oppilas.

 

OPPITUNTIEN KORVAAMINEN SAIRAUSTAPAUKSISSA:

· Opettaja on velvollinen korvaamaan oppitunnin vain, jos oppilaalla on esittää sairaustodistus poissaolopäivältä.

· Opettaja on velvollinen korvaamaan oppilaalle omat sairauspoissaolonsa.

· Oppilaan tai opettajan pidemmillä sairauslomilla pyritään tapauskohtaisesti järjestämään etäopetusta tai palautetaan osa kausimaksusta