You are here

Ryhmänohjaajakoulutuksessa ennätysmäärä nuoria

11.11.2022

Helsingin NMKY järjestää ryhmänohjaajakoulutuksia yli 15-vuotiaille ja samana vuonna 15 vuotta täyttäville. Koulutus pätevöittää toimimaan ryhmänohjaajana ja esimerkiksi isosena rippikouluissa sekä varhaisnuorten leireillä.

Koulutus on jaettu ROK1 – perus ryhmänohjaajakoulutukseen sekä ROK2 – jatko ryhmänohjaajakoulutukseen, joka syventää ROK1:ssä opittua. Koulutuskausi kestää syksystä kevääseen. Peruskoulutuksen (ROK1) suorittaa n. 30 nuorta vuosittain. Jatkokoulutukseen voi osallistua niin kauan kuin haluaa, sillä sen sisältöä muokataan tarpeiden ja osallistujien mukaan. Ryhmänohjaaja - ja isoskoulutukset ovat kuuluneet osana leiritoimintaan jo vuosikymmenten ajan 1970-luvun taitteesta alkaen. Nykymuotoisena ryhmänohjaajakoulutusta on järjestetty kymmenisen vuotta.

Ryhmänohjaajakoulutuksiin on tänä vuonna ilmoittautunut 77 15-26 -vuotiaista nuorta. Tämän lisäksi 12-14 -vuotiaiden apuryhmänohjaajakoulutus keräsi jopa 48 ilmoittautunutta. Suurin osa ROK:in suorittaneista nuorista toimivat Helsingin NMKY:n Pellin leirikeskuksessa lastenleireillä sekä rippileireillä vapaaehtoisina ryhmänohjaajina.  

- Rippikoulun jälkeen jatkoin Namikan toiminnassa, sillä halusin päästä mukaan siihen samanhenkiseen porukkaan, joita oli omalla leirillä mukana. Halusin myös päästä ryhmänohjaajakoulutuksen kautta oppimaan ryhmänohjaajataitoja ja ideoimaan leirejä. Ryhmänohjaajana parasta on onnistumisen kokemukset uusissa tilanteissa tai muuten haastavilta tuntuvissa jutuissa sekä uusiin ihmisiin tutustuminen, 20-vuotias ryhmänohjaaja Anna Smedjebacka kommentoi.

Ryhmänohjaajakoulutuksessa nuoret pääsevät oppimaan muun muassa ryhmänohjaamis- ja johtamistaitoja. Koulutus tarjoaa nuorille myös tapoja olla mukana vaikuttamassa, mikä on tärkeää elämän jokaisella osa-alueella. Moni oppilaitos sekä työnantaja arvostaa suoritettua koulutusta sekä vapaaehtoisena ryhmänohjaajana työskentelyä.

16-vuotias Janessa päätyi ensimmäistä kertaa Namikalle 7-vuotiaana leirille, joiden parissa hän jatkoi vuosittain. Tultuaan apuryhmänohjaajaikään Janessa kävi koulutuksen ja innostui isostoiminnasta. Janessa kävi viime keväänä ROK1 koulutuksen ja aikoo jatkaa myös toiseen osaan koulutuksesta tänä syksynä.

- Olen aiemmin ollut jokseenkin ujo. Koulutusten kautta olen saanut paljon rohkeutta ja varmuutta olemukseeni sekä uskallan esimerkiksi enemmän esiintyä. Koulutukset ovat antaneet paljon arkista osaamista, mutta myös esimerkiksi tärkeitä ensiaputaitoja, Janessa kertoo.

Helsingin NMKY:n ryhmänohjaajakoulutus mahdollistaa ponnahduslaudan muun muassa myös kansainvälisen YMCA:n vaikuttamisen paikoille. Koulutukset tuovat mahdollisuuden löytää samanhenkisiä nuoria ja oman yhteisön, jossa on hyvä olla. Koulutuksen ja yhdessä tekemisen kautta voi oppia uusia taitoja ja kehittää itseään sekä oppia työskentelemään erilaisten ihmisten kanssa. Yhdessä oleminen ja tekeminen onkin yksi olennainen osa Helsingin NMKY:n koulutusten toimintaa. 

- Leireillä ja koulutuksissa on ollut Namikalla aina tosi kivaa, suosittelen kaikille, Janessa iloitsee.