You are here

Etsivän nuorisotyön toteuttaminen päättyy Helsingin NMKY:ssä

27.10.2022

Lakisääteisen etsivän nuorisotyön toteuttaminen päättyy Helsingin NMKY:ssä 31.12.2022.

Helsingin NMKY on toteuttanut etsivää nuorisotyötä Helsingissä vuodesta 2017 alkaen. Helsingin NMKY:n etsivää nuorisotyötä on arvostettu asiantuntijuudesta ja laadusta niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Helsingin NMKY:n etsivän nuorisotyöltä on pyydetty usein asiantuntijalausuntoja, olemme edustaneet monissa etsivän nuorisotyön verkostoissa ja yhteiskunnallisissa foorumeissa. Toiminnan kautta on kuljettu rinnalla, tuettu ja autettu satoja nuoria.

Helsingin kaupunki kilpailutti etsivän nuorisotyön palveluhankinnan vuosille 2023–2024 + optiovuodet 2025–2026. Etsivän nuorisotyön kilpailutuksessa käytetty pisteytys ei tällä kertaa ollut Helsingin NMKY:lle edullinen ja kokonaispisteissä jäätiin niukasti kahden toimijan taakse, jotka jatkavat etsivän nuorisotyön toteuttajina Helsingissä.

– Kilpailutuksen lopputulema harmittaa erityisesti sen vuoksi, että olemme toimijana saaneet nuorilta asiakkailtamme valtakunnallisessakin vertailussa erinomaista palautetta. Mielestäni yksi vahvuuksistamme toimijana on ollut kykymme toimia nuorten palvelu- ja vapaa-ajanverkoston rajapinnolla, toteaa Helsingin NMKY:n kehitysjohtaja Ulla Huhtinen.

Helsingin NMKY toivottaa palveluhankintaan valituille toimijoille menestystä tärkeän nuorisotyön muodon toteuttamisessa! Helsingin NMKY jatkaa syrjäytymisen, yksinäisyyden, osattomuuden ja eriarvoisuuden vastavoimana toimimista. Tukea ja apua tarvitsevia autetaan jatkossakin mm. nuorten työpajatoiminnan, starttivalmennuksen, TAT-toiminnan, Kiintopisteen, Liikkeen ja monien muiden laadukkaiden toimintojen kautta.

– Yksilötasolla saavutamme nuorten tilanteissa merkittäviä muutoksia kohti parempaa ja sujuvampaa arkea, mutta erityisen tärkeäksi olemme havainneet, että jokaiselle on turvattava yhteisö, johon kiinnittyä, ja jossa voi kokea olevansa arvokas, Nuorten ja aikuisten palvelut ja koulutukset toimialan toimialavastaava Joni Liikala päättää.