You are here

Helsingin NMKY on GREAT PLACE TO WORK

27.01.2021

Helsingin NMKY:n henkilöstömäärä on kasvanut merkittävästi viimeisen viiden vuoden aikana. Kasvua on tapahtunut niin palvelu- ja koulutustoiminnan kuin vapaa-ajan ja harrastoiminnan sektoreilla. Helsingin NMKY:ssä työskentelee noin 120 päätoimista sekä satoja osa-aikaisia työntekijöitä. Samanaikaisesti, kun Helsingin NMKY toimii kouluttavana organisaationa kymmenille oppisopimuskoulutettaville ja työkokeilijoille, on päätoimisen henkilöstön osaaminen monipuolistunut ja sen profiili noussut. 

Henkilöstö on Helsingin NMKY:n keskeisin voimavara ja menestystekijä. Henkilöstön hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen panostetaan jatkuvasti. Hyvän henkilöstöhallinnon varmistamiseksi yhdistyksessä toimii kokoaikainen henkilöstöpäällikkö. 

Helsingin NMKY:ssä toteutettiin 28.8-18.9.2020 Great place to work (GPTW) -henkilöstötutkimus, jonka taustalla on 30 vuoden tutkimustyö organisaatiokulttuureista, työntekijäkokemuksesta sekä niiden vaikutuksista menestyvään liiketoimintaan. Kysely mittaa organisaation nykytilan ja auttaa organisaatiota tunnistamaan vahvuutensa sekä kehityskohteensa. Lisäksi kysely selvittää, miten organisaatio vertautuu muihin tutkimusprosessin läpi käyneisiin Parhaisiin Työpaikkoihin. Parhaiden työpaikkojen sertifikaatti myönnetään, kun korkeaan tasoon yltäneitä vastauksia on vähintään 70% kokonaiskeskiarvosta. 

Helsingin NMKY:ssä GPTW-tutkimukseen osallistui päätoiminen henkilöstö, vastausprosentin ollessa 90%. Kokonaisväittämien tulos oli jopa 88%, mikä osoittaa hyvää kehityspotentiaalia. Helsingin NMKY:n tuloksissa erityisiksi vahvuuksiksi nousi ylpeyden ja merkityksellisyyden kokemus omasta työstä, yhteishenki työyhteisössä, joustavuus ja fiilis Namikasta.