You are here

Yhteistyö STEAn kanssa jatkuu - avustuksia kuudelle Helsingin NMKY:n toiminnolle

01.12.2023

STEA tukee vuonna 2024 Helsingin NMKY:stä yhteensä 751 381 eurolla.

STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) on julkaissut avustusehdotukset ensi vuodelle myöntämiinsä avustuksiin. STEA on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen. STEA tukee vuonna 2024 Helsingin NMKY:tä yhteensä 751 381 eurolla.

STEA-avustuksia vuodelle 2024 myönnettiin seuraaville Helsingin NMKY:n toiminnoille:

  • 09-toiminta: Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten elämänhallinnan vahvistamiseen turvallisen yhdessäolon ja tekemisen kautta.
  • Yökoripallo-toiminta: Maahanmuuttajanuorten osallistavaan viikonlopputoimintaan ja osallistumisen edistämiseen jalkautuvan ryhmätoiminnan avulla.
  • Toiminnan Avulla Työelämään - TAT: Maahanmuuttajataustaisten nuorten aikuisten aktiivisuutta, osallisuutta, yhteiskuntaan kuulumisen tunnetta ja työllistymistä edistävään toimintaan vertaistuen, yksilöllisen tuen ja ryhmätoiminnan avulla pääkaupunkiseudulla.

STEA-avustuksia myönnettiin seuraaville Helsingin NMKY:n kehittämishankkeille:

  • Tulevaisuuden osaajat 2024: Peruskoulunsa päättävien, erityisluokkien ja koulusta kadonneiden nuorten ajautumista epätoivottuihin yhteisöihin tai rikoskäyttäytymiseen ehkäisevää toimintaa, jonka avulla heille luodaan joustavia sekä motivoivia ammattitutkintoon valmistavia polkuja.
  • Näkymättömät isät: Maahanmuuttajataustaisten, lapsistaan erilleen ajautuneiden isien hyvinvointia sekä isien ja lasten välistä vuorovaikutusta edistävää ja vahvistavaa toimintaa. 

Lisäksi STEA tukee Paikka auki-avustusohjelmansa myötä heikossa työmarkkina-asemassa olevien palkkausta Helsingin NMKY:n yhteishyödylliseen toimintaan.

STEA-avustukset mahdollistavat hyvän tekemisen Helsingin NMKY:ssä. 

Lisätietoja: https://avustukset.stea.fi