Hakeminen kerhoon

Toimi seuraavasti:
1. Tulosta kerhohakemus ja tuo se toimipisteeseen.
2. Käsittelemme hakemuksenne ja ilmoitamme vanhemmille lapsen mahtumisesta ryhmään.
3. Ryhmään valittujen lasten hakemukset lähetetämme sosiaalivirastolle hyväksyttäväksi, jossa palvelusetelikelpoisuus tarkistetaan.
Mikäli perheenne ei tällä hetkellä ole palvelusetelikelpoinen, voi kerhomaksun kokonaisuudessaan maksaa myös itse.

Lisätietoja:
Anna Järvimäki
050 4644795
anna.jarvimaki@hnmky.fi