Yökoris Healthy Summer 2016 – By Menestyksen Avaimet

healthysummerchallenge_banner

Tänä kesänä yksi Yökoriksen teemoista oli Healthy Summer. Kaikkien työntekijöiden oli tarkoitus terveellisemmän aterioinnin lisäksi kiinnittää huomiota kuinka he säilyttävät oikean tasapainon käyttämällä Keys to Succes-projektin neljää peruspilaria: Terveelliset elämäntavat; sosiaaliset taidot; koulutus ja ajanhallinta; henkinen hyvinvointi.

Yksi kesän kohokohdista oli teemaviikko aiheesta kuinka syödä oikein. Ensiksi kaikkien tuli täyttää ruokapäiväkirjaa kahden päivän ajan ja analysoida syömisiään tältä ajalta. Sen pohjalta heidän tuli vastata kysymyksiin ruokavalionsa monipuolisuudesta, annoskoista, ruokailujen rytmittämisestä sekä riittävästä veden juomisesta ja pohtia mitä muutoksia kukin voisi omalle ruokavaliolleen tehdä, jotta nämä asiat olisivat kunnossa. Pohdintojen jälkeen aloitimme kilpailuviikon. Tehtävänä oli syödä päivittäin lautasmallin mukainen annos ja postata kuva tästä annoksesta työntekijöidemme yhteiselle sivustolle. Jokaisen päivän paras annos palkittiin sekä viikon lopuksi eniten oikeanlaisia annoksia kerännyt voitti pääpalkinnon.

Tänä kesänä kiinnitimme myös huomiota jakamiimme sponsorituotteisiin. Haimme yhteistyöhön kanssamme pääasiassa terveellisten tuotteiden valmistajia ja saimmekin tapahtumiimme mm. Proteiinirahkojen tuottajan Skyr Finlandin sekä aloe vera-pohjaisten vesien valmistajan Nobe Aloe Veran, joiden tuotteita jaoimme tapahtumissamme.


This year one of the themes with Yökoris workers was a Healthy Summer. Everyone was supposed to not only eat healthier but also pay attention to how they keep their balance using the four pillars of the Keys to Success project: Healthy lifestyles; Social Skills; Education and Time management; Mental Wellbeing.

One of the highlights was a theme week  ‘how to eat right’.  First everyone was supposed to keep a food diary and analyze how they have been eating for two days. On the basis of food diary they answered quoestions about variety of their diet, portion sizes, meals pacing and water drinking and think how they could modify their diet to get these things right. After that we started a competition week. The task was to eat meals according to the plate model and post a picture of it to our group site. Everyday we picked a winner for the best meal of the day and at the end of the week the one who had post the most of well-balanced mealpictures won the grand prize.

This summer we also payed attention to what kind of sponsor products we were sharing. We partnered with healthy products manufacturers such as proteinquark company Skyr Finland and aloe vera-based water company Nobe Aloe Vera, whose products were shared at Yökoris events.

Print