Y-Care Valmennusmuodot

Työvalmennus: Työvalmennus koostua pääsääntöisesti työkokeilusta ja sen ohjaamisesta, eli oikealla työpaikalla työn tekemisestä. Työkokeilusopimus tehdään HNMKY:n, TE-toimiston ja nuoren välille. Y-Care työpaja on ns. seinätön työpaja, eli työkokeilu voi muodostua useamman eri organisaation toiminnassa mukana olosta, jonka organisoi HNMKY. Työkokeilu on aina nuoren tarpeista lähtevää ja se voi kestää 1-6kk. Työpaikalla työvalmentaja ohjeistaa ja opastaa nuorta toimimaan kulloisenkin työpaikan pelisääntöjen mukaan. Y-Care työpaja tarjoaa työkokeilupaikoille opastusta, ohjeistusta ja tarpeen mukaan koulutusta työvalmennuksen liittyen.

Yksilövalmennus: Y-Care työpajan yksilövalmentajina toimii Helsingin NMKY:n ammattitaitoiset ja kokeneet työntekijät, jotka ohjaavat, auttavat ja opastavat koko työpajajakson ajan. Kaikilla yksilövalmentajilla on omat osaamisalueet ja ykslövalmentaja valitaan nuorelle sen mukaan, kenen osaamisesta on nuorelle eniten hyötyä. Käytännössä yksilövalmentajan kanssa suunnitellaan työpajajaksolle tavoitteet ja aikataulut sekä seurataan omaa kehitystä työpajajakson aikana. Yksilövalmentaja tapaa nuoren työympäristössä vähintään kerran viikossa.

Ryhmävalmennus: Y-Care työpajassa toimii yhtä aikaa useita nuoria, jotka ovat kiinnostuneita nuoriso-, liikunta- tai hyvinvointialoista. Yksilöllisen valmennuksen lisäksi työpajatoiminnassa hyödynnetään ryhmätoimintaa, jossa erilaisten menetelmien avulla opetellaan esimerkiksi työelämätaitoja. Ryhmässä valmentautuja tapaa muita samassa tilanteessa olevia nuoria ja saa heiltä vertaistukea. Ryhmävalmennuksia pidetään kerran viikossa.