Kiintopiste -kehittämishanke 2018-2021

Y-Care KIINTOPISTE (Kiintopiste-hanke 2018-2021)

Kiintopiste -kehittämishanke on STEA:n Arvokas -avustusohjelman osahanke. Se tarjoaa kokonaisvaltaista tukea, toimintaa ja vertaisuutta moniulotteisesti haasteellisessa elämäntilanteessa oleville nuorille. Hankkeessa kehitetään rohkealla ja vastuullisella otteella, uusia vertaisuuteen perustuvia toimintamalleja vaikeasti syrjäytyneiden nuorten auttamisessa. Kiintopiste -hanke toimii sellaisella alueella, jossa olemassa olevat palvelut ovat riittämättömät tai olemattomat.

Kohderyhmä:
Kiintopiste -hankkeen kohderyhmänä ovat moniulotteisesti vaikeassa elämäntilanteessa olevat 15-29-vuotiaat nuoret, jotka tarvitsevat ammatillista tukea elämänhallintaan ja tulevaisuuden kiintopisteen löytymiseen.

Tavoitteet:

  1. Moniulotteisten haasteiden kanssa kamppaileva nuori on saatu ulos kodista ja hän on osallistunut toimintaan.
  2. Nuori on saanut säännöllisesti sosiaalisia kontakteja ja hänen vuorovaikutustaidot ovat parantuneet.
  3. Nuori on saanut apua sellaisen kiintopisteen löytymiseen, mikä helpottaa ja ohjaa nuoren elämää.

Kiintopisteen -hankkeen intensiivisiin toimenpiteisiin (yksilövalmennus, vertaismentorointi, ryhmätoiminta) otetaan n. 10 nuorta kerrallaan, vuosittain hanke auttaa noin 25-30 henkilöä. Tämän lisäksi hankkeen toimintojen piirissä on vuosittain noin 30 vertaismentoria.

 

Yhteystiedot:

Joni Liikala
Kehittäjä
p. 050 560 9334
joni.liikala@hnmky.fi
Facebook: Joni Hnmky

Nina Währn
Projektisuunnittelija
p. 050 433 2756
nina.wahrn@hnmky.fi

Tiina Hukkanen
Projektisuunnittelija
p. 050 463 5885
tiina.hukkanen@hnmky.fi