Olet täällä

New representation project to create a collaboration model in 2021!

24.02.2021

In a polarized society, representation matters! Lack of representation limits what one can envision for their future, leading to increased stereotyping and untapped potential. Helsinki YMCA’s new representation project (REPP) builds a model of a transparent and inclusive collaboration process that brings majority and minority group members together.

A collaborative process creates ownership and gives voice and visibility to members of minority groups. Furthermore, majority group members will take responsibility for their part in changing the perception and societal narratives of people with minority backgrounds.

REPP is funded by the Ministry of Justice of Finland and collaborations with University of Helsinki; Think Africa; Suomen Yrittäjät, Måndag, and Helsinki YMCA's Yökoris are under way. If fixing our polarized society is of interest to you and/or your organization, find more info https://www.moktraining.org/repp-1

____________________

Polarisoituneessa yhteiskunnassa representaatiolla on väliä! Representaation puute rajoittaa yksilön tulevaisuudennäkymiä, johtaa kasvavaan stereotypiointiin ja potentiaalin menetykseen. Helsingin NMKY:n uusi representaatiohanke (REPP) rakentaa mallia läpinäkyvälle ja inklusiiviselle yhteistyön prosesseille, jotka yhdistävät niin enemmistöjen kuin vähemmistöjen jäseniä.

Yhteistyöprosessit enemmistöjen ja vähemmistöjen jäsenien välillä luovat omistajuutta ja antavat sekä äänen että näkyvyyttä vähemmistöjen jäsenille. Lisäksi, enemmistöjen jäsenet ottavat näin vastuuta osastaan muuttaa käsityksiä ja yhteiskunnan narratiiveja liittyen vähemmistötaustaisiin ihmisiin.

REPP:n rahoittaa Oikeusministeriö ja on yhteistyössä Helsingin yliopiston, Think African, Suomen Yrittäjien, Måndagin ja Helsingin NMKY:n yökoriksen kanssa. Jos polarisoituneen yhteiskuntamme korjaaminen kiinnostaa sinua tai organisaatiotasi, löydät lisää tietoa osoitteesta https://www.moktraining.org/repp-1