Olet täällä

Etsimme vertaisohjaajia! We are looking for peer tutors

07.09.2020

(IN ENGLISH BELOW)

Haemme maahan muuttaneita henkilöitä vertaisohjaajiksi Helsingin NMKY:n Toiminnan Avulla Työelämään -hankkeeseen.  

Toiminnan Avulla Työelämään on hanke, jonka tavoitteena on parantaa maahan muuttaneiden ja maahanmuuttajataustaisten nuorten aikuisten hyvinvointia ja työllistymismahdollisuuksia. Järjestämme monenlaista toimintaa, esimerkiksi liikuntaryhmiä, keskusteluryhmiä ja erilaisia työelämään liittyviä koulutuksia ja tapahtumia. Lisää tietoa toiminnasta löydät verkkosivuiltamme (https://www.hnmky.fi/y-care/toiminnan-avulla-tyoelamaan), sekä Facebookista (Toiminnan Avulla Työelämään – TAT) ja Instagramista (@ycare_tat).  

Vertaisryhmät ovat tärkeä osa TAT -toimintaa, ja etsimme nyt maahan muuttaneita vertaisohjaajia syksyllä 2020 käynnistyviin vertaisryhmiin. Vertaisryhmien tarkoituksena on koota yhteen ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneet samasta aiheesta, tarvitsevat tukea tietyssä elämäntilanteessa tai haluavat esimerkiksi oppia jonkin uuden taidon. Ryhmässä voidaan joko keskustella ryhmän aiheesta, tehdä tai harrastaa yhdessä erilaisia asioita, tai opetella ohjaajan johdolla uutta asiaa. Ryhmän kieli voi olla suomi, englanti tai jokin muu ryhmälle yhteinen kieli.  

Vertaisryhmät kokoontuvat syksyn aikana yhteensä viisi kertaa, kaksi tuntia kerrallaan. Ohjaajalle maksetaan palkkaa ryhmän ohjaamisesta ja ryhmän kokoamiseen ja järjestelyyn kuluvasta ajasta. Työtunteja on syksyn aikana yhteensä 25 tuntia. Ohjaajan palkkio on 15€/h + lomakorvaus 9%. HNMKY tarjoaa ryhmän kokoontumiseen tarvittavat tilat.  

Ryhmiä voi olla mahdollista jatkaa talvella/keväällä 2021 hankkeen rahoitustilanteesta riippuen.  

Ohjaajille järjestetään ennen työn aloittamista koulutus, jossa ohjaaja saa tarvittavat tiedot ja taidot ryhmän ohjaamiseen ja kokoamiseen. Koulutus järjestetään HNMKY:n tiloissa Kaisaniemessä 16.10. klo 17-20 ja 17.10. klo 10-17. Koulutuksesta ei makseta palkkaa. Koulutus järjestetään kaksikielisesti suomeksi ja englanniksi. Koulutukseen kuuluu ruokailu ja koulutukseen osallistumisesta saa kirjallisen todistuksen.  

Vertaisryhmän ohjaajan tehtäviin kuuluu:  

 • osallistuminen vertaisohjaajakoulutukseen perjantaina 16.10. klo 17-20 ja lauantaina 17.10 klo 10-17 

 • oman ryhmän teeman ja sisällön suunnittelu yhdessä TAT -tiimin kanssa.  

 • Ryhmän kokoaminen, ryhmästä tiedottaminen ja ryhmään liittyvät käytännön järjestelyt TAT -työntekijöiden tukemana 

 • ryhmän ohjaaminen kerran viikossa, yhteensä viisi kertaa marraskuu 2020 – joulukuu 2020 aikana 

Vertaistukiohjaajan tehtävä sopii sinulle, jos 

 • olet luonteeltasi sosiaalinen ja ystävällinen ja haluat työskennellä ihmisten kanssa 

 • olet asunut Suomessa jo jonkin aikaa, ja sinulla on perustiedot suomalaisessa yhteiskunnassa toimimisesta 

 • sinulla on riittävä suomen tai englannin kielen taito, jotta voit osallistua ohjaajien koulutukseen ja hoitaa asioita TAT -työntekijöiden kanssa joko suomeksi tai englanniksi 

 • olet luotettava ja sitoutunut työhön 

 • haluat edistää HNMKY:n arvoja, joihin kuuluvat yhteisöllisyys, erilaisuuden kunnioittaminen ja ihmisen henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistäminen 

 • sinulla on idea siitä, millaista ryhmää haluaisit ohjata/opettaa  

 • pystyt keräämään ryhmään tarvittavat osallistujat (vähintään kolme osallistujaa) 

Jos kiinnostuit työstä, lähetä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen sonja.hirvonen@hnmky.fi mahdollisimman pian. Jos sinulla on cv (ansioluettelo), lähetä myös se! Kerro hakemuksessasi itsestäsi ja siitä, millaista ryhmää haluaisit ohjata. Toivomme löytävämme hakijoita, joilla on oma idea ryhmästä ja sen osallistujista!  

 

 

We are looking for peer support group instructors to work in Helsinki YMCA, in Toiminnan Avulla Työelämään -project. 

Toiminnan Avulla Työelämään (TAT) is a project that aims to improve the wellness of people with different language and cultural backgrounds and further their work life opportunities. Our main tools are weekly recreational activities (sports, social and theme events), work life training, peer support groups, personal guidance, etc. Please find more information about our project and activities from our website (https://www.hnmky.fi/y-care/toiminnan-avulla-tyoelamaan), or from Facebook (Toiminnan Avulla Työelämään – TAT) and Instagram (@ycare_tat).  

Peer support groups are an important part of TAT -activities. We are looking for people of different backgrounds, to work as group instructors during the fall 2020. The meaning of peer support groups is (for example) to gather together people who have a mutual interest, are in same kind of situations in life and in need of support, or people who want to learn a new skill. Groups can be conversational or functional and can be held in Finnish, English or in some other language.  

Groups will gather five times during the fall (two hours at a time). As an instructor you will be paid for the group sessions, and also for the time spent in tasks related to building a group (for example planning, informing and gathering the group). The number of paid hours is 25. The salary is 15€/hours + 9% vacation compensation. HNMKY will offer the space for group sessions. Depending on the project funding, it might be possible to continue with the groups in the winter/spring 2021.  

The instructors chosen will have a training for the job. The training is held in Kaisaniemi on 16.10. from 5pm to 8pm and on 17.10. from 10am to 5pm. The training is unpaid time. The training will be held in Finnish and in English. Training day will include lunch/snacks. You will get a written diploma of the training.  

 

The main tasks/duties of an instructor are:  

 • participating in the training 16.10 and 17.10.  

 • planning the themes and contents of their own group (with the help of TAT -employees) 

 • gathering the group (finding the participants for the group) and other practical tasks in starting a group (with the help of our team) 

 • working as an instructor of the group once a week, all together five times during November 2020 and December 2020 

 

You are the person we are looking for, if: 

 • you have a positive and social personality and you are motivated to work with people 

 • you have been living in Finland for a while (enough to have a basic understanding of Finnish society and culture) 

 • you speak Finnish or English well enough to participate in the training and to operate with TAT employees (the group can be held in your own language). You don´t need to be fluent speaker, no written skills are expected 

 • you are committed to YMCA´s basic values, which include equality and respect for diversity 

 • you have an idea of a group´s topic/or a skill that you would like to teach to the participants 

 • you are able to find participants for the group (min.  three people) 

If you want to apply for the job, please send an email and a cv/resume (if you have one) to sonja.hirvonen@hnmky.fi. In your email, please tell us about yourself and about your idea of the group that you wish to lead. We wish to hear from you as soon as possible!