Olet täällä

Helsingin Namikan toiminta siirtyy asteittain kohti normaalimpaa arkea

15.05.2020

Helsingin NMKY:n johto, työsuojelutoimikunta sekä henkilöstö ovat työstäneet toimintaa valtion hallituksen ohjeistusten muuttuessa sopeutuakseen kehittyvään poikkeustilaan. Tärkeysjärjestyksen kärjessä ovat kattavat ja selkeät toimintaohjeet työntekijöille ja osallistujille sekä valmiustila muutoksiin. Kevennettyjen rajoitusten valossa toimintoja tullaan käynnistymään erillisohjein seuraavasti:

  • Urheilu: Koripallon osalta harjoittelu aloitetaan pienryhmissä 17.5.2020 ja pääasiassa ulkona. Kamppailun kilparyhmät aloittavat harjoittelun 14.5.2020 ja koko urheilu toimialan leiritoiminta käynnistyy 1.6.2020.
  • Iltapäiväkerhotoiminta: Kaikki toimipisteet aukeavat 14.5.2020.
  • Kerhot ja koulutustoiminta jatkuvat etänä loppukevään ajan ja syksyä suunnitellaan.
  • Leirit: Päiväleirit ja Pellin yön yli jatkuvat leirit näyttävät toteutuvan suunnitellusti erikoistilanteen huomioon ottaen. Huoltajilla on tilanteesta johtuen joustavammat peruutusmahdollisuudet, joten tilanne elää ja varsinainen tieto leirien toteutumisesta tulee myöhemmin. Lapin vaellusripari siirretään ensi vuoteen ja muut rippikoululeirit toteutuvat erikoisjärjestelyin.
  • Nuoret/Y-Care: Ryhmätoiminta jatkuu viimeistään kesäkuussa, mutta osa toiminnoista järjestää pienryhmätoimintaa ulkona jo sitä edeltävinä viikkoina. Yksilötapaamisiin ei ole estettä etäisyys- ja hygienia-asiat huomioiden. Etäyhteyksillä tapahtuvaa toimintaa jatketaan muun toiminnan rinnalla.
  • Musiikki: Musiikkiopiston toimintakausi on päättymässä, joten kesällä pidetään lähinnä rästitunteja. Laululeiri järjestetään kesäkuun puolivälissä.

Haluamme kiittää kaikkia Helsingin NMKY:n sidosryhmiä tuesta ja joustavuudesta tänä haastavana aikana. Sillä on ollut merkittävä vaikutus toimintamme onnistuneeseen jatkuvuuteen.