Olet täällä

HANNO MÖTTÖLÄN RAHASTO

Helsingin NMKY:n Hanno Möttölän rahasto jakaa vuosittain avustuksia lasten ja nuorten toimintaan.Rahaston tarkoituksena on tukea Helsingin NMKY:n toiminnassa mukana olevien lasten ja nuorten harrastustoimintaa sosiaalisin ja taloudellisin perustein sekä jakaa apurahoja potentiaaliin ja lahjakkuuteen perustuen. Keskeisiä varainhankinta muotoja ovat vuosittain järjestettävä Helsinki YMCA Golf Challenge ja kahden vuoden välein järjestettävä Hanno Möttölän gaala.

Toimintavuonna 2018 Hanno Möttölän rahaston kautta tuettiin yli 100 nuorta jaavustuksia jaettiin 24 000 euroa.

 

 

Helsingin NMKY

Kuvassa Möttölän rahaston hoitokunta: taustalla oikealla puheenjohtaja Hanno Möttölä, edestä oikealta Kauko Jämsèn, Pepe Salmela, Timo Laulaja ja Markku Lohikoski

 

Keräyslupa:

RA/2018/643

Lahjoitustilit:

FI1257895420019486, OKOYFIHH

FI9455412820027903, OKOYFIHH