Opiskelu työpajassa

Teemme Y-Care työpajassa koulutusyhteistyötä useiden eri oppilaitosten kanssa koulu-, opisto- ja ammattikorkeakoulutasolla. Esimerkiksi oppisopimusopiskelijoitamme opiskelee tällä hetkellä useissa eri oppilaitoksissa Etelä-Suomen alueella. Oppisopimuskoulutuksista tehdään kirjallinen määräaikainen sopimus yhdessä oppisopimuskoulutusta järjestävän oppilaitoksen kanssa.

Y-Care työpajassa on myös mahdollista suorittaa keskenjäänyt tutkinto loppuun ja näin ollen saada tarvittava pätevyys työelämään. Lisäksi työskentelemme sen eteen, että aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen mahdollistaisi nopean pääsyn työelämään. Tämmöisessä tapauksessa esimerkiksi maahanmuuttajat, joilla on jo ammatti, mutta ei suomalaista pätevyyttä toimia kyseisessä ammatissa, saisivat nopeammin tarvittavan muodollisen pätevyyden ja saisivat siten mahdollisuuden työllistyä Suomessa. Mikäli työllistyminen on vaikeaa puutteellisen kielitaidon vuoksi, niin Y-Care työpajan kautta voidaan tukea myös kielenoppimista.