Tavoitteet

Nuori aikuinen on saanut työllistymistä tukevia valmiuksia ja taitoja ryhmä- ja koulutustoiminnassa

  • Suomen kielen taidot ovat kehittyneet
  • Työnhakutaidot ovat kehittyneet
  • Työllistymistä edistävät verkostot ovat laajentuneet

Nuoren aikuisen kokonaisvaltainen toimintakyky ja osallisuus on vahvistunut toiminnan myötä

  • Nuori aikuinen kokee saavansa vertaisryhmältä henkistä tukea ja rohkaisua
  • Nuori aikuinen aktivoituu sosiaalisesti – saa uusia kontakteja elämäänsä
  • Nuori aikuinen on löytänyt itselleen ryhmän/ yhteisön