Kohderyhmä

  1. Pääkohderyhmänä työttömät maahanmuuttajataustaiset nuoret aikuiset (25-35 –vuotiaat). Erityisesti ne kohderyhmän jäsenet, jotka ovat jääneet yhteiskunnan tukien ja palveluiden ulkopuolelle.
  2. Maahanmuuttajataustaiset perheet – tukea vanhemmille ja virikkeitä lapsille
  3. Korkeasti koulutetut maahanmuuttajataustaiset nuoret aikuiset – teemakoulutuksia kohderyhmän tarpeiden ja toiveiden mukaan