Toiminnan avulla työelämään

Toiminnan Avulla Työelämään (TAT) on Helsingin NMKY:n toimintamuoto, jota tukee STEA. Toiminnan kohderyhmää ovat työttömät maahanmuuttajataustaiset nuoret aikuiset. Tavoitteena on tukea kohderyhmään kuuluvien henkilöiden hyvinvointia, edistää heidän työelämävalmiuksiaan ja tukea näin heidän integroitumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan. TAT tarjoaa tukea nuorten aikuisten oman identiteetin, arjen ja tulevaisuuden rakentamiseen suomalaisessa yhteiskunnassa.

Toiminnan tarkoituksena on tarjota kohderyhmän jäsenille tukea ja koulutusta tarpeellisten työelämävalmiuksien kehittämiseen sekä mukavaa yhdessä tekemistä erilaisten ryhmätoimintojen ja tapahtumien muodossa. Yhteisöjen ja uusien sosiaalisten kontaktien tarjoaminen kohderyhmälle ovatkin merkittävimpiä tuloksia, joita ensimmäisten toimintavuosien aikana on saavutettu.

Viikoittaiseen toimintaan kuuluvat vertais-, liikunta/tanssi- ja perheryhmät. Toiminnallisten ryhmien rinnalla kielitaitoa voi kehittää TAT:n suomen puhekielen ryhmissä. Kaikki viikoittainen toiminta on kohderyhmän jäsenille avointa, maksutonta ja siihen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen – kynnys osallistumiselle on hyvin matala. Työelämätaitojen koulutuksiin, korkeasti koulutetuille työttömille suunnattuihin worklife workshoppeihin ja CV-klinikoihin ilmoittaudutaan etukäteen.

Toiminnan piiriin kuuluvat lisäksi muun muassa yksilöllinen tuki työnhakuun, työkokeilujen mahdollistaminen yhteistyökumppaneiden kanssa sekä jalkautuva työ yhdessä Aseman Lasten kanssa. Pääpaino on matalan kynnyksen toiminnassa, johon on helppo tulla mukaan ja jossa kaikkien osallistujien tarpeet huomioidaan. Tarkoituksena on erityisesti löytää niitä kohderyhmän jäseniä, jotka eivät vielä ole minkään tuen tai palvelun piirissä.

Mikäli kiinnostuit, ole rohkeasti yhteydessä.

Tessa Sarkima

Projektipäällikkö

tessa.sarkima(at)hnmky.fi