Tietoa taekwondosta

nro2netti2019

MITÄ TAEKWONDO ON?

Taekwondo tarjoaa monipuolisen harrastuksen, jota kaikenikäiset voivat harjoitella omien tavoitteiden ja kiinnostuksen mukaisesti. Taekwondo on yksilölaji, jota harjoittelemme yhdessä oppien ja toisiamme kannustaen.

Taekwondoharjoittelu kehittää fyysisten taitojen lisäksi myös muita ominaisuuksia kuten itsevarmuutta, kärsivällisyyttä ja keskittymiskykyä, mistä olemme nähneet HNMKY:n taekwondotoiminnassa monia upeita kasvutarinoita.

TAEKWONDON OSA-ALUEET

Poomse

Poomse tarkoittaa liikesarjoja, joiden avulla taekwondoharrastajat voivat yksinään harjoitella kamppailua kuviteltuja vastustajia vastaan. Teknisen opetuksen lisäksi liikesarjojen liikkeet ja suunnat kuvastavat jotakin luontoon tai ihmisen ominaisuuksiin liittyvää asiaa. Liikesarjaharjoittelu kehittää tasapainoa, kehonhallintaa ja liikkeiden sulavuutta sekä myös rohkeutta ja itsevarmuutta.

Värivöisille on kahdeksan Taeguk-liikesarjaa ja mustavöisille yhdeksän Yudanja-liikesarjaa. Liikesarjoissa voi kilpailla harrastajatasolta aina MM-tasolle asti. Liikesarjat ovat myös Universiadien virallinen kilpailulaji. HNMKY:n taekwondoharrastajilla on mahdollisuus osallistua liikesarjakilpailuihin, kun ensin harjoitellaan aktiivisesti kisaryhmän treeneissä.

Poomsae on tärkeä osa vyökoevaatimuksia keltaisesta vyöstä alkaen. Vyöarvon mukainen liikesarja tulee osata riittävän hyvin saadakseen kutsun vyökokeeseen. Ensimmäinen vyökoe ei vielä sisällä poomsae-osuutta. Myös poomsaen itsenäinen harjoittelu kotona on tärkeää oppimisen kannalta.

Kyorugi

Kyorugi eli taekwondo-ottelu on kamppailua vastustajan kanssa. Parhaiten kyorugi tunnetaan taekwondon kilpaotteluna, jossa täyskontakti on sallittu. Ottelun tarkoituksena on saada pisteitä vastustajan panssariin kohdistuneista potkuista tai lyönneistä sekä päähän (kypärään) kohdistuneista potkuista. Pistekriteerit ovat osuman voima ja vaikutus vastustajaan. Täyskontaktista huolimatta vakavia tapaturmia sattuu harvoin.

Ottelu vaatii hyvää teknistä ja taktista osaamista. Otteluharjoittelussa kehittyy muun muassa nopeus, kestävyys, voima ja rohkeus.

Ottelussa käytettävät suojavarusteet ovat pääsuoja, rintapanssari, hammassuoja, sääri- ja käsivarsisuojat, hanskat ja alasuoja. Sinisessä panssarissa ottelevaa kutsutaan nimellä Chong (sininen) ja punaisessa panssarissa ottelevaa nimellä Hong (punainen). Turvallisuudesta ja ottelun kulusta vastaa keskustuomari. Pisteitä antavat neljä kulmatuomaria. Taekwondon kilpaottelu sai olympialajin statuksen vuonna 2000.

HNMKY:n taekwondoharrastajilla on mahdollisuus osallistua ottelukilpailuihin, kun ensin harjoitellaan aktiivisesti kisaryhmän treeneissä.

Kyukpa

Kyukpa eli murskaus on menetelmä, jolla taekwondoharrastaja voi testata tekniikoidensa voimakkuutta. Sopivia materiaaleja ovat esimerkiksi puu ja tiilet. Yleisimmät murskauksessa käytettävät vartalon osat ovat nyrkki, kämmensyrjä, jalan ulkosyrjä, päkiä tai kantapää.

Murskauksen onnistuminen riippuu tekniikan nopeudesta, voimakkuudesta ja voiman oikeasta suuntaamisesta. Vaikka isku olisi kuinka nopea ja voimakas, murskaus ei onnistu, ellei voima suuntaudu oikealla tavalla murskattavan kohteen läpi. Tässä korostuu keskittymisen ja oikean asenteen osuus. Murskausta ei ole hyvä harjoitella päivittäin, sillä keho joutuu siinä tarpeettoman suuren rasituksen alaiseksi. Kasvuikäisten murskausharjoittelussa pitää olla erityisen huolellinen ja painopiste on oltava ehdottomasti taitomurskauksessa, ei voimamurkauksessa.

Murskausta harjoitellaan pääosin ylemmillä värivöillä.

Hosinsul

Taekwondossa harjoitellaan myös hosinsul- eli itsepuolustustaitoja erityisesti lähestyessä kohti mustan vyön arvoa. Parhaimmillaan itsepuolustustaidot mahdollistavat puolustautumisen vahingoittamatta vastustajaa pahasti. Niiden harjoitteleminen on suotavaa sekä oman turvallisuuden, moraalisten seikkojen että Suomen lain kannalta. Hosinsulin toimiminen riippuu kolmesta tekijästä. Ensin on kyettävä reagoimaan riittävän ajoissa ja oikealla tavalla. On säilytettävä harkintakyky ja taistelutahto. Toiseksi on pysyttävä tasapainossa. Taekwondotekniikat toimivat parhaiten pystyasennossa, pystystä on lisäksi helpoin suojata itseään ja juosta karkuun tarvittaessa. Vasta näiden perusasioiden jälkeen tulee kysymykseen tekniikoiden tekeminen. Tekniikoiden on oltava riittävän yksinkertaisia, nopeita ja tehokkaita, jotta ne toimisivat epäedullisissakin olosuhteissa.

MUDO-OHJEET

Taekwondoon olennaisena osana kuuluvat kuusi ohjetta (mudoohjeet): käytös, vaatimattomuus, kärsivällisyys, uhrautuvaisuus, kunnioitus sekä mielen ja kehon puhtaus.

 

TERVETULOA MUKAAN TAEKWONDON PARIIN!

Ilmoittautuminen: http://www.hnmky.fi/urheilu/taekwondo/aloita-taekwondo/

Harjoituskalenteri: http://www.hnmky.fi/urheilu/taekwondo/harjoitusvuorot/

Lisätietoa:
elmer.nordberg(a)hnmky.fi
sarianne.nordberg(a)hnmky.fi