Osa-alueet

Poomsae

Poomsae tarkoittaa liikesarjoja, joiden avulla taekwondo-oppilaat
voivat yksinään harjoitella kamppailua kuviteltuja vastustajia
vastaan. Teknisen opetuksen lisäksi liikesarjojen liikkeet ja suunnat
kuvastavat jotakin luontoon tai ihmisen ominaisuuksiin liittyvää
asiaa. Liikesarjaharjoittelu kehittää tasapainoa, kehonhallintaa ja
liikkeiden sulavuutta.

Poomsae-harjoittelussa on tärkeää edetä askel kerrallaan, jotta
kunkin liikesarjan merkitys avautuu ennen siirtymistä
vaikeampaan. Värivöille on kahdeksan Taeguk-liikesarjaa ja
mustavöisille yhdeksän Yudanja-liikesarjaa. Liikesarjoissa voi
kilpailla harrastajatasolta aina MM-tasolle asti. Liikesarjat ovat
myös Universiadien virallinen kilpailulaji.

Kyorugi

Kyorugi on kamppailua vastustajan kanssa. Parhaiten kyorugi
tunnetaan taekwondon kilpaotteluna, jossa täyskontakti on sallittu.
Ottelun tarkoituksena on saada pisteitä vastustajan panssariin
kohdistuneista potkuista tai lyönneistä sekä päähän kohdistuneista
potkuista. Pistekriteerit ovat osuman voima ja vaikutus
vastustajaan. Täyskontaktista huolimatta vakavia tapaturmia sattuu
harvoin.

Ottelu vaatii hyvää teknistä ja taktista osaamista. Hyödyllisiä
ominaisuuksia ottelussa ovat mm. nopeus, kestävyys, voima ja
rohkeus. Ottelussa käytettävät suojavarusteet ovat pääsuoja,
rintapanssari, hammassuoja, sääri- ja käsivarsisuojat, hanskat ja
alasuoja. Sinisessä panssarissa ottelevaa kutsutaan nimellä Chong
(sininen) ja punaisessa panssarissa ottelevaa nimellä Hong
(punainen). Turvallisuudesta ja ottelun kulusta vastaa
keskustuomari. Pisteitä antavat neljä kulmatuomaria. Taekwondon
kilpaottelu sai olympialajin statuksen vuonna 2000.

Kyukpa

Kyukpa eli murskaus on menetelmä, jolla taekwondo-oppilas voi
testata tekniikoidensa voimakkuutta. Sopivia materiaaleja ovat
esimerkiksi puu ja tiilet. Yleisimmät murskauksessa käytettävät
vartalon osat ovat nyrkki, kämmensyrjä, jalan ulkosyrjä, päkiä tai
kantapää.

Murskauksen onnistuminen riippuu tekniikan nopeudesta,
voimakkuudesta ja voiman oikeasta suuntaamisesta. Vaikka isku
olisi kuinka nopea ja voimakas, murskaus ei onnistu, ellei voima
suuntaudu oikealla tavalla murskattavan kohteen läpi. Tässä
korostuu keskittymisen ja oikean asenteen osuus. Murskausta ei ole
hyvä harjoitella päivittäin, sillä keho joutuu siinä tarpeettoman
suuren rasituksen alaiseksi. Kasvuikäisten murskausharjoittelussa
pitää olla erityisen huolellinen ja painopiste on oltava ehdottomasti
taitomurskauksessa, ei voimamurkauksessa.

Hosinsul

Hosinsul eli itsepuolustus kuuluu olennaisesti taekwondoon kilpaja
kuntourheiluharjoittelun ohella. Parhaimmillaan hosinsul-taidot
mahdollistavat puolustautumisen vahingoittamatta vastustajaa
pahasti. Niiden harjoitteleminen on suotavaa sekä oman
turvallisuuden, moraalisten seikkojen että Suomen lain kannalta.

Hosinsulin toimiminen riippuu kolmesta tekijästä. Ensin on
kyettävä reagoimaan riittävän ajoissa ja oikealla tavalla. On
säilytettävä harkintakyky ja taistelutahto. Toiseksi on pysyttävä
tasapainossa. Taekwondotekniikat toimivat parhaiten
pystyasennossa, pystystä on lisäksi helpoin suojata itseään ja juosta
karkuun tarvittaessa. Vasta näiden perusasioiden jälkeen tulee
kysymykseen tekniikoiden tekeminen. Tekniikoiden on oltava
riittävän yksinkertaisia, nopeita ja tehokkaita, jotta ne toimisivat
epäedullisissakin olosuhteissa.