Taekwondo Namikassa

Taekwondo sopii erittäin hyvin niin lasten, nuorten kuin aikuisten harrastukseksi. Tarjolla on ryhmiä eri-ikäisille, niin aloittelijoille kuin kokeneemmille harrastajille.

Taekwondo aloitetaan Taekwondon perusteet -tunneilla, joita on eri ikäryhmille:
Lapset ja perheet: 5-8-vuotiaat ja perheet
Lapset: 8-12-vuotiaat
Aikuiset ja nuoret: +12-vuotiaat

Lasten vanhemmat/huoltajat voivat halutessaan harrastaa lapsen ikäryhmäharjoituksissa ja myös vanhemmat sisarukset voivat osallistua nuoremman sisaruksen harjoituksiin, mikäli perhe niin
toivoo. Tällä mahdollistamme yhteisen harrastuksen koko perheelle. Myös eri ikäisen kaverin kanssa saa harrastaa samassa ryhmässä, tällöin tulee valita pääsääntöisesti nuoremman mukainen
ikäryhmä, mutta poikkeuksista voi tapauskohtaisesti keskustella.

Harjoituksiin aktiivisesti osallistumalla on mahdollisuus edetä taekwondon vyöarvoissa vyökokeita suorittaen. Taekwondotunneilla harjoitellaan taekwondon eri osa-alueita kuten potkuja, lyöntejä, torjuntoja, ottelua ja liikesarjoja sekä itsepuolustusta. Harjoitukset kehittävät mm. koordinaatiokykyä, voimaa, nopeutta ja notkeutta sekä keskittymiskykyä.

MITÄ TAEKWONDO ON?

Taekwondo on olympialaji, joka tarjoaa kansainvälisestä kilpaurheilusta kiinnostuneille lähes rajattomat kehitysmahdollisuudet. Taekwondo on samalla myös perinteinen kamppailulaji, itsepuolustuslaji ja kuntoliikuntamuoto. Laji tarjoaa erittäin monipuolisen ja haastavan harrastuksen, jota kaiken ikäiset voivat harjoitella omien tavoitteiden ja kiinnostuksen mukaisesti.
Taekwondo-harjoituksissa harrastaja toimii yksilönä ryhmässä, jossa osoitetaan kunnioittavaa asennetta paitsi opettajaa myös harjoituspareja kohtaan: toiset harjoittelijat ovat pareja ja
vastustajia – hyökkääjiä tai puolustajia – mutta eivät koskaan vihollisia. Taekwondossa painotetaan teknisen toimivuuden lisäksi täydellisen keskittymisen ja oikean mielentilan tärkeyttä.
Harjoittelija pyrkii tekniikkaa tehdessään löytämään vartalon ja mielen luonnollisen yhteyden. Opettajan tehtävä on tarjota harrastajille taekwondon oppimiseen tarvittavat olosuhteet ja
harrastajien tehtävänä on oman toimintatavan etsiminen. Tätä etsimistä voidaan kutsua nimellä DO eli tie.

Ilmoittautuminen: http://www.hnmky.fi/urheilu/taekwondo/aloita-taekwondo/

Harjoituskalenteri: http://www.hnmky.fi/urheilu/taekwondo/harjoitusvuorot/

Lisätietoa: elmer.nordberg(a)hnmky.fi