Taekwondo Namikassa

Taekwondo sopii erittäin hyvin niin lasten, nuorten kuin aikuisten miesten ja naisten harrastukseksi. HNMKY Taekwondossa on omat ikäryhmät 6-8 -vuotiaille ja 9-12 -vuotialle sekä aikuisten ryhmä, johon voivat osallistua kaikki 13 vuotta täyttäneet. 6-8 -vuotiaiden ryhmään on mahdollista osallistua myös hieman nuoremman harrastajan.

Lasten vanhemmat/huoltajat voivat halutessaan harrastaa lapsen ikäryhmäharjoituksissa ja myös vanhemmat sisarukset voivat osallistua nuoremman sisaruksen harjoituksiin, mikäli perhe niin toivoo. Tällä mahdollistamme yhteisen harrastuksen koko perheelle. Myös eri ikäisen kaverin kanssa saa harrastaa samassa ryhmässä, tällöin tulee valita nuoremman mukainen ikäryhmä. Yleisenä käytäntönä ikäryhmissä on: vanhempi henkilö voi osallistua nuoremman harjoituksiin, mutta ei päinvastoin. Poikkeuksista voi tapauskohtaisesti keskustella ohjaajien kanssa.

Harjoituksiin aktiivisesti osallistumalla on mahdollisuus edetä taekwondon vyöarvoissa vyökokeita suorittaen. Taekwondotunneilla harjoitellaan taekwondon eri osa-alueita kuten potkuja, lyöntejä, torjuntoja, ottelua ja liikesarjoja. Harjoitukset kehittävät mm. koordinaatiokykyä, voimaa, nopeutta ja notkeutta sekä keskittymiskykyä.

MITÄ TAEKWONDO ON?

Taekwondo on olympialaji, joka tarjoaa kansainvälisestä kilpaurheilusta kiinnostuneille lähes rajattomat kehitysmahdollisuudet. Taekwondo on samalla myös perinteinen kamppailulaji, itsepuolustuslaji ja kuntoliikuntamuoto. Laji tarjoaa erittäin monipuolisen ja haastavan harrastuksen, jota kaiken ikäiset voivat harjoitella omien tavoitteiden ja kiinnostuksen mukaisesti. Taekwondon tekniikka on erittäin monipuolista, ja aloittelijasta se voi vaikuttaa myös monimutkaiselta. Kamppailun voittamiseen saattaa kuitenkin riittää hyvinkin yksinkertainen liike. Liikkeen onnistunut käyttäminen edellyttää, että taustalla on monipuolisen harjoittelun myötä syntynyt taito tehdä kyseessä oleva tekniikka tilanteeseen sopivasti. Yksinkertaisimmankin tekniikan toimivuus syntyy kaiken muun harjoittelun kautta – ilman kamppailullista ymmärrystä tekniikat ovat vain liikkeitä. Taekwondon oppimisen vaikeus onkin yhtä aikaa sekä tekniikoiden monimutkaisuudessa että niiden yksinkertaisuuden löytämisessä.

Taekwondo-harjoituksissa harrastaja toimii yksilönä ryhmässä, jossa osoitetaan kunnioittavaa asennetta paitsi opettajaa myös harjoituspareja kohtaan: toiset harjoittelijat ovat pareja ja vastustajia – hyökkääjiä tai puolustajia – mutta eivät koskaan vihollisia. Taekwondossa painotetaan teknisen toimivuuden lisäksi täydellisen keskittymisen ja oikean mielentilan tärkeyttä. Harjoittelija pyrkii tekniikkaa tehdessään löytämään vartalon ja mielen luonnollisen yhteyden. Opettajan tehtävä on tarjota harrastajille taekwondon oppimiseen tarvittavat olosuhteet ja harrastajien tehtävänä on oman toimintatavan etsiminen. Tätä etsimistä voidaan kutsua nimellä DO eli tie.