Valmentajille

Valmentajana Namikassa

Namikalaiseen valmentajuuteen kuuluvat opetettavan asiasisällön hallitsemisen lisäksi myös kasvatuksellinen sekä kaverillinen ote ohjattavaan ryhmään.

Seuran toiminnassa mukana olevat valmentajat voivat olla päätoimisia- tai osaaikaisia työntekijöitä, vaihtoehtoisesti myös vapaaehtoisia. Heitä kaikkia kuitenkin yhdistää se, että heidän toiminnassaan välittyvät yksilön huomioiminen ohjaus- ja opetustilanteissa sekä kyky toimia vuorovaikutteisesti ryhmän kanssa.

Seuran valmentajia koulutetaan niin lajikohtaisen osaamisen kehittämiseksi kuin myös monipuolisemmiksi ja kokonaisvaltaisemmiksi ohjaajiksi. Tavoitteena on, että jokaisessa toiminnallisessa ryhmässä on vähintään yksi valmentaja tai ohjaaja, joka on suorittanut myös ensiaputaitojen osalta perus- tai korkeamman tason koulutuksen (EA 1).

Valtaosalla valmentajistamme on jo useampien vuosien työkokemuksen lisäksi koulutustaustaa liikunnanohjaajan, lasten ja nuorten vapaa-ajanohjaajan tai muun kasvatusalan työstä.

Valmentajien koulutus

Helsingin NMKY on sitoutunut kouluttamaan ohjaajia ja valmentajiaan. Perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksia järjestetään yhdistyksen sisäisesti eri aihepiireistä sekä ohjaajia ja valmentajia koulutetaan myös lajiliittojen, urheiluopistojen ja muiden eri tahojen toimesta.

Koulutukset vaihtelevat ilta tapahtumista jopa useampia vuosia kestäviin koulutusjaksoihin. Ohjaajien ja valmentajien osallistumisesta koulutuksiin on aina sovittava erikseen valmennuspäällikön tai lajivastaavan. Koulutukseen osallistuminen edellyttää sitoutumista HNMKY toimintaan sekä koulutuskustannusten mahtumista tilikaudelle asetettuihin budjettiraameihin.