Tukikummien taloudellinen avustus

Tukikummit-säätiö kannustaa joukkueliikuntaseuroja ohjaamaan vähävaraisten nuorten vanhempia hakemaan avustuksia harrastuksiin ev.lut. seurakuntien diakoniatyöntekijöiden kautta.

Käytännössä tukea tarvitsevan lapsen huoltaja ottaa yhteyttä oman asuinalueensa diakoniatyöntekijään, joka kartoittaa perheen tilanteen (tulot, menot, velat, mitä on tapahtunut, mihin ja miksi tukea tarvitaan). Diakoniatyöntekijä laatii avustushakemuksen. Avustustoiminta tapahtuu yksilökohtaisesti ja tarveharkintaisesti.

Jo lähes kolmannes perheistä ilmoittaa, että maksut ovat esteenä lasten harrastamiselle. Tasa-arvon lisäämisen tarve on valtava. Tukikummit-säätiö haluaa tukea edullisia joukkueliikunnan muotoja, jotta mahdollisimman moni voisi osallistua. Erityisesti arvostetaan vapaaehtoista ja amatöörimäistä toimintaa.

Avustusta ei myönnetä suoraan seuroille, vaan avustus myönnetään yksityishenkilöille harrastuskustannusten tai -välineiden maksamisena, ei koskaan rahana. Tuen saaminen ei edellytä Suomen kansalaisuutta tai kuulumista mihinkään uskontokuntaan.

Joukkueliikunta parantaa sosiaalisia taitoja, opettaa järjestystä ja sitoutumista. Porukassa mukana pysyminen on tärkeää. Joillekin kynnys joukkueliikunnan aloittamiseen voi olla korkea ja uudet sosiaaliset kontaktit ryhmässä vaativat rohkeutta. Säätiö haluaa omalla toiminnallaan madaltaa osallistumisen kynnystä.

Lisätietoa osoitteesta: http://tukikummit.fi/